Werkgeversaansprakelijkheid: Enorme toename van het aantal ongevallen bij het plaatsen van zonnepanelen

Anita Hanegraaf

8 november 2023

Dit artikel gaat over werkgeversaansprakelijkheid. Vorig jaar publiceerden wij een artikel over een bedrijfsongeval waarbij een Poolse werknemer van het dak valt tijdens werk in Nederland. De laatste jaren werden er tientallen ongevallen gemeld die betrekking hebben op het installeren van zonnepanelen.

In de afgelopen die jaar vonden zeven dodelijke ongevallen plaats onder installateurs van zonnepanelen.[1] Deze toename van ongevallen heeft er niet alleen voor gezorgd dat de Arbeidsinspectie op scherp staat, maar ook dat er inmiddels Kamervragen zijn gesteld over deze problematiek.[2] Hoe kan het dat er sprake is van zo’n enorme toename?

Ook installateurs van zonnepanelen hebben recht op een veilige werkomgeving

Zoals eerder al beschreven hebben werknemers een veilige werkomgeving nodig, waarin de risico’s op zulk soort ongevallen voorkomen of beperkt worden. Wanneer deze richtlijnen niet nageleefd worden is de kans op een ongeluk, met daarmee de kans op letselschade vaak groot.

De Arbeidsinspectie constateerde bij een controle op 140 van de 200 bouwplaatsen overtredingen. In totaal ging het hier om 250 overtredingen. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zelfs zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd. [3] In de velen ongevallen die gemeld waren was er bij 80 procent van de ongevallen sprake van een val door of van het dak, en bij 10 procent leverde dit blijvend letsel op.[4]

De verplichtingen uit de Arbowet

Onveilig werken kan ernstig letsel tot gevolg hebben. De arbeidsinspectie wijst bedrijven daarom nogmaals op de Arbowet en het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. In de Arbowet staan verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden.[5]

Werkgeversaansprakelijkheid en valgevaar

Als een installateur van zonnepanelen valt tijdens het plaatsen van de panelen, is de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 BW aansprakelijk (werkgeversaansprakelijkheid). De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de installateurs die in dienst zijn. Vaak wordt hiervoor verwezen naar de normen gesteld in de Arbowet.

Zo staat in artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, een uitwerking van de Arbowet, dat een werkgever maatregelen dient te treffen als er sprake is van valgevaar. Van een valgevaar is onder andere sprake wanneer er gevaar bestaat om van 2,5 meter of meer te vallen.[6]

Als de werkgever de veiligheidsvoorschriften voor het installeren van zonnepanelen niet naleeft en niet zorg draagt voor veilige werkplek dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Heeft u een bedrijfsongeval meegemaakt en wilt u advies over de vraag of de werkgever aansprakelijk is?

Belt u gerust met de advocaten van Novi Letselschade Advocaten (070-223 00 58). Wij staan u graag te woord.

[1] Installateur van zonnepanelen overleden na val van dak | Binnenland | destentor.nl

[2] Antwoorden op Kamervragen over artikel Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

[3] Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen | Nieuwsbericht | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)

[4] Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen | Nieuwsbericht | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)

[5] Wat staat er in de Arbowet? | Arbowetgeving (Arbowet) | Arboportaal

[6] wetten.nl – Regeling – Arbeidsomstandighedenbesluit – BWBR0008498 (overheid.nl)

Meer weten?

Neem contact met ons op