Waar kunnen we
u mee helpen

 • Wat is letselschade?

  Letselschade is de schade die u oploopt door lichamelijke verwondingen of psychische problemen, veroorzaakt door iemand anders. Denk hierbij aan een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout.

 • Waarom kiezen voor een Letselschade Advocaat in plaats van jurist?

  Een advocaat heeft meer juridische mogelijkheden dan een jurist. Een advocaat kan namens u procederen. Advocaten zijn daarnaast ook verplicht om hun kennis up to date te houden. Juristen zijn dit niet verplicht. Advocaten worden door verzekeraars ook als een serieuze gesprekspartner beschouwd.

 • Wanneer kan mijn letselschadezaak worden afgerond?

  Wij adviseren onze cliënten om hun letselschadezaak pas af te ronden als er sprake is van een medische eindsituatie. Dat wil zeggen de situatie waarin het letsel van de cliënt helemaal is hersteld of dat er sprake is van een stabiele situatie. Om te bepalen of er sprake is van een medische eindsituatie vragen wij altijd advies aan onze medisch adviseur, een arts die ons adviseert over het letsel. Wanneer een medische eindsituatie wordt bereikt, is afhankelijk van het type letsel dat is opgelopen. Vaak is dit binnen 1,5 tot 2 jaar na het ongeval. Indien de zaak kan worden afgewikkeld wordt ook de (eventuele) schade voor de toekomst begroot.

 • Wanneer verjaart letselschade?

  Een vergoeding voor letselschade verjaart tussen de 3 en de 5 jaar. Welke termijn van toepassing is hangt af van de situatie. De algemene verjaringstermijn voor schadevergoeding is 5 jaar (art. 3:310 lid 1 BW). Deze termijn geldt ook voor schadevergoeding van personenschades (art. 3:310 lid 5 BW). De termijn in de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is 3 jaar (art. 10 WAM). De civielrechtelijke aansprakelijkheid van artikel 185 WVW verjaart na 5 jaar na bekendheid (art. 3:310 lid 1 BW). Wilt u een eigen verzekering aanspreken, zoals een schadeverzekering inzittenden? Dan geldt een termijn van 3 jaar (art. 7:942 BW). Wilt u een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Dan geldt een termijn van 3 jaar (art. 7 Wet Schadefonds geweldsmisdrijven).

 • Wat is smartengeld?

  Smartengeld is een vergoeding voor de emotionele schade die ontstaat na een ongeluk of medische fout. Het gaat om immateriële schade. Met immateriële schade wordt bedoeld de schade die je niet in het vermogen raakt. Kort gezegd voel je deze schade niet in je portemonnee. Smartengeld is ook wel bedoeld als erkenning van het leed van het slachtoffer.

 • Hoe wordt mijn schade begroot?

  De hoogte van de schade hangt in de eerste plaats af van de klachten en beperkingen die u heeft opgelopen. Aan de hand van het letsel zullen wij in overleg met u de financiële gevolgen in kaart brengen. Wij begroten uw schade in een schadeoverzicht waarin diverse schadeposten zijn opgenomen, denk aan: medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en mantelzorg, verlies aan verdienvermogen, smartengeld, kosten zonder nut, pensioenschade, belastingschade enzovoorts. De schadeposten begroten wij met behulp van de informatie die wij van u ontvangen. Wij vragen u dan ook om ons tussentijds op de hoogte te brengen van kosten die gemaakt worden of wanneer er veranderingen optreden in de thuissituatie, medische situatie of arbeidssituatie. Wanneer het gaat om complexe en langlopende schadeposten als het verlies aan inkomen en/of pensioenschade, schakelen wij ook regelmatig een onafhankelijke rekenkundige in. De advocaten van Novi maken altijd eerst een concept schadeoverzicht op. Het concept wordt besproken met u. Pas na akkoord wordt het overzicht aan de verzekeraar verzonden.

 • Wat kost een letselschade advocaat?

  Vaak hoeft een slachtoffer de letselschadeadvocaat niet zelf te betalen. Als de aansprakelijkheid is erkend, moeten de (redelijke) kosten van de advocaat door de aansprakelijke partij worden betaald. Deze kosten zijn namelijk onderdeel van uw schade. Een rechtsbijstandsverzekering? Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, adviseren wij u om de schade te melden bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Met u kijken wij of u in uw situatie zelf een advocaat kan kiezen. De kosten worden dan door de rechtsbijstandsverzekeraar vergoed. Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)? Als de aansprakelijkheid nog niet is erkend en u heeft geen geld om de advocaat te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand (ook wel bekend als een ‘toevoeging’). Komt u hiervoor in aanmerking? Dan betaalt u alleen de eigen bijdrage aan de advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt het restant van de advocaatkosten. Klik hier voor het overzicht van de hoogte van de eigen bijdrage op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Het uurtarief tussen letselschade advocaten varieert vaak tussen de € 225 en € 295 exclusief BTW. Ons kantoor is aangesloten bij de pilot werkafspraken verzekeraars LSA. Discussie over de hoogte van het uurtarief voorkomen wij daarmee.

 • Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

  Vaak is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. Op de werkgever rust een zorgplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Of een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan hangt af van veel omstandigheden. Eerdere uitspraken en Arbowetgeving zijn daarbij belangrijke richtlijnen.