Bedrijfsongeval: Poolse werknemer valt van het dak tijdens werk in Nederland

Nadine Sonnevelt

12 januari 2022

Op 4 maart 2019 heeft er een bedrijfsongeval van een Poolse werknemer plaatsgevonden bij een manage. Een aantal werknemers had de opdracht gekregen om zonnepanelen te leggen op het dak. Een van de werknemers was een Poolse man in dienst bij het bedrijf Nordkraft.

Op enig moment is de Poolse werknemer bij het plaatsen van de zonnepanelen door het dak heen gezakt waarbij hij letsel heeft opgelopen.

De werknemer heeft zijn werkgever Nordkraft aansprakelijk gesteld.

Is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval? 

De werkgever verweert zich door te stellen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en om die reden niet aansprakelijk is voor de letselschade van de Poolse werknemer. De rechtbank geeft de werkgever de mogelijkheid om het bewijs te leveren om zo aan te tonen dat hij inderdaad aan zijn zorgplicht heeft voldaan.[1]

Er worden meerdere werknemers gehoord en een buurtbewoner. De werkgever heeft ook een veiligheidsinstructie ingebracht die aan de werknemers zouden zijn voorgelegd. In deze veiligheidsinstructie zou staan opgenomen dat de werknemers tijdens het werk niet op het dak mochten staan.

De rechtbank heeft uiteindelijk geoordeeld dat de werkgever geen instructies heeft gegeven die voor iedereen duidelijk waren. De veiligheidsinstructies zijn voor de Pools werknemer niet vertaald in het Pools en ook heeft de werkgever niet gecontroleerd of hij de veiligheidsinstructies had begrepen. De rechtbank oordeelde ook dat er door de werkgever geen nazorg is verleend, ook is gebleken dat de werknemers op grote hoogte ongezekerd aan het werk waren.

Duits of Nederlands recht van toepassing?

Tijdens de procedure heeft Nordkraft de rechtbank verzocht om de aansprakelijkheid te beoordelen naar Duits recht omdat de Poolse werknemer op het moment van het ongeval in Duitsland woonde en niet in Polen waar men eerst vanuit ging. Duits recht zou gunstiger zijn voor Nordkraft.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Poolse werknemer zijn vordering heeft gebaseerd op artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel is van toepassing verklaard in artikel 2 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagvEU).

In dat artikel is bepaald dat artikel 7:658 BW van toepassing is op werknemers die tijdelijk in Nederland arbeid verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door ander recht dan het Nederlands recht.

De Poolse werknemer was naar Nederland gezonden om arbeid te verrichten. Tijdens het werken in Nederland is hem een bedrijfsongeval overkomen. Het Nederlands recht is van toepassing.

Concluderend: de rechtbank oordeelde dat de werkgever zijn de zorgplicht heeft geschonden jegens de Poolse werknemer en is daarom aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg van het bedrijfsongeval heeft geleden.

Heeft u een bedrijfsongeval meegemaakt waarover u advies wil?

Belt u gerust met de advocaten van Novi Letselschade Advocaten. Wij staan u graag te woord.

[1] Rechtbank Overijssel 2 november 2021, ECLI:NL:RBOVE:4810

Meer weten?

Neem contact met ons op