Een (on)veilige werksituatie

Nadine Sonnevelt

29 juni 2023

Werknemers hebben een veilige werkomgeving nodig, waarin de risico’s op arbeidsongevallen voorkomen of beperkt kunnen worden. Hier zijn wettelijke richtlijnen voor opgesteld. Maar toch worden deze door werkgevers nog onvoldoende nageleefd, waardoor een arbeidsongeval (met mogelijk letselschade) vaak in een klein hoekje zit. Heeft u letselschade opgelopen door nalatigheid van uw werkgever? Schakel dan een letselschade advocaat in om uw schade te verhalen.

Een onveilige werksituatie

In een veilige werkomgeving zijn de risico’s op ongevallen beperkt tot het minimum. Maar uit een enquête van het FNV (2021) blijkt dat zo’n 75% van de werknemers vindt dat de veiligheid van de werksituatie niet serieus genomen wordt door de werkgever. Dit geldt niet alleen voor werknemers die fysiek gevaarlijk werk verrichten. Vooral de werkdruk, fysieke belasting en het klimaat (koude, hitte of tocht) worden onvoldoende erkend en aangepakt door werkgevers, en zorgen vervolgens voor een ongezonde werksituatie.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een veilige werkomgeving begint met het inventariseren van de risico’s. Alle bedrijven, van de bouw tot een kantoor, zijn verplicht een RI&E op te stellen. De RI&E helpt werkgevers om risico’s op de werkvloer in kaart te brengen. Denk aan gevaarlijke stoffen, maar ook aan langdurig zitten of werkdruk. Naar aanleiding hiervan moet een plan van aanpak worden opgesteld om de risico’s beheersbaar te houden. Met als doel: gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen of beperken.

In de praktijk kunnen gezondheidsklachten en ongevallen nog onvoldoende voorkomen of beperkt worden. Uit de eerder genoemde enquête van het FNV blijkt dat bijna de helft van de mannen (47%) en ruim de helft van de vrouwen (57%) niet gezond zijn of haar pensioen denkt te gaan halen.

Onveilige situaties zorgen voor arbeidsongevallen

Nog steeds raken jaarlijks duizenden werknemers ziek, gewond of komen zij te overlijden door ongevallen op het werk. Uit de eerder genoemde enquête blijkt dat werknemers vaak onvoldoende voorgelicht worden over de risico’s op hun werk (minder dan 40% van de werknemers krijgt deze voorlichting). En meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat hun werkgever geen RI&E met plan van aanpak heeft opgesteld. De onveilige situaties hebben grote gevolgen voor de werknemers: ze worden ziek van het werk of krijgen te maken met een ongeval op het werk.

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Heeft u een arbeidsongeval gehad en hier letselschade door opgelopen? Dan is het belangrijk dat iemand opkomt voor uw belangen en u helpt duidelijkheid te verkrijgen over uw situatie. Een letselschade advocaat kan u hierbij helpen. Door de discussie aan te gaan met degene die aansprakelijk is voor uw letselschade en deze schade te verhalen. Indien nodig wordt u geholpen bij een re-integratietraject, het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) of het regelen van (na)zorg.

Weten wat de letselschade advocaten van Novi voor u kunnen betekenen bij een arbeidsongeval? Of andere vragen? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek en leer ons kennen!

Bronnen:

Meer weten?

Neem contact met ons op