Advocaatkosten

Bij letselschadezaken krijgt u de advocaatkosten vaak betaald door de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval de aansprakelijkheid heeft erkend, maken de advocaatkosten onderdeel uit van uw schade. Dit betekent dat de verzekeraar naast uw schade ook de advocaatkosten moet vergoeden. Dat is in de wet vastgelegd.

Bij Novi Letselschade Advocaten is het eerste gesprek gratis. Tijdens dit kennismakingsgesprek nemen we uw juridische mogelijkheden door. Gaan we voor u aan de slag? Dan maken wij met elkaar afspraken en leggen deze duidelijk vast. Wanneer de aansprakelijkheid nog niet is erkend, overleggen wij eerst met u voordat wij kosten in rekening brengen.

  • smartengeld
  • kosten van medische zorg
  • vergoeding van inkomensverlies
  • vergoeding van studievertraging
  • reiskosten
  • kosten van hulpmiddelen
  • reparatie of vervanging van materiële zaken

Andere opties

Rechtsbijstandverzekering
Bent u verzekerd voor rechtsbijstand en niet tevreden over de manier waarop u wordt bijgestaan? Dan kunt u ook onze hulp inschakelen. U heeft het recht om in een aantal situaties zelf uw advocaat te kiezen, veelal op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Novi Letselschade Advocaten kan het dossier van uw rechtsbijstandsverzekeraar overnemen. Wij kunnen ook het dossier beoordelen in de vorm van een second opinion.

Gefinancierde rechtsbijstand
Wanneer de aansprakelijkheid niet is erkend en u heeft geen geld om de advocaat te betalen, dan komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand (ook wel bekend als een ‘toevoeging’). Komt u hiervoor in aanmerking? Dan betaalt u alleen de eigen bijdrage aan de advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt het restant van de advocaatkosten.

Raad van Rechtsbijstand

Meer weten?

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden en denken graag met u mee. Novi denkt en werkt vanuit uw belang.

Kosteloos een intake plannen
Anita Nadine