Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat na de geboorte is ontstaan, dus bijvoorbeeld als gevolg van een verkeers- of een bedrijfsongeval. Bij NAH kunnen fysieke en cognitieve beperkingen ontstaan. Op cognitief gebied bestaan beperkingen zoals aandachts- en concentratiestoornissen of geheugenstoornissen. Daarnaast kan NAH zich uiten door vermoeidheid, prikkelovergevoeligheid, gedragsveranderingen en verwardheid. Hiernaast bestaan er nog veel andere klachten die passen bij NAH.   

Maak een afspraak

Goed om te weten

De aard en de ernst van klachten bij NAH kan per persoon verschillen en is mede afhankelijk van de plek in de hersenen waar het letsel is ontstaan. Bij NAH kan het voorkomen dat het op het eerste gezicht lijkt alsof er niets aan de hand is terwijl het in het dagelijks leven grote beperkingen met zich meebrengt. Het risico is dan dat deze klachten en beperkingen in de letselschadezaak onderbelicht blijven.

Letselschade door NAH
claimen?

Kosteloos een intake plannen?

070-2230058