Ingewikkelde letselschade termen uitgelegd: e, f en g

Nadine Sonnevelt

19 juli 2023

Bij Novi Letselschade Advocaten vinden we het heel belangrijk dat onze cliënten begrijpen wat we doen en waarom. Daarom leggen we ingewikkelde termen goed uit, zodat cliënten begrijpen waar wij het over hebben. Eerder schreven we een blog over termen beginnend met de letters a, b en c

Nu zijn de termen met de letters e, f en g aan de beurt.

  • Economische kwetsbaarheid

Het heeft veel gevolgen wanneer u letselschade hebt opgelopen en daardoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt. Uw positie op de arbeidsmarkt kan, tijdelijk of voorgoed, kwetsbaarder zijn. Dit heet economische kwetsbaarheid. Economische kwetsbaarheid vergelijkt uw situatie met de situatie vóór het ongeval en met toekomstige verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Dan kunt u denken aan een nieuwe functie of werkgever.

  • Functieverlies

Wanneer door letselschade een lichaamsdeel blijvend minder goed functioneert, is dit het functieverlies. Wat het functieverlies precies is en hoe ernstig dit is, wordt onderzocht en vastgesteld door een arts. Vervolgens wordt gekeken wat de functionele invaliditeit is. Deze term wordt hieronder uitgelegd.

  • Functionele invaliditeit 

Als iemand door letselschade blijvende klachten of beperkingen heeft opgelopen, heet dit functionele invaliditeit (ook wel blijvende invaliditeit). De functionele invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage. Dit is het percentage van het lichaam dat niet meer gebruikt kan worden. Een arts bepaalt de functionele invaliditeit. Over blijvende invaliditeit schreven wij eerder een artikel. Lees het artikel hier

  • Gederfde inkomsten

Als u door letselschade (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt, heeft dat invloed op uw inkomsten. Als u door een ongeval tijdelijk of voorgoed niet meer (volledig) kunt werken, worden dat gederfde inkomsten genoemd. Dit zijn de netto inkomsten die u mist. 

  • Gelaedeerde

De benadeelde van een ongeval, degene die slachtoffer is van een onrechtmatige daad, wordt de gelaedeerde genoemd. Degene die de onrechtmatige daad heeft veroorzaakt, is de laedens

  • Getuigenverklaring

Een getuigenverklaring kan worden afgenomen wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden. Het is de verklaring van een getuige die het ongeval heeft gezien of slachtoffer was van het ongeval. In de getuigenverklaring vertelt deze persoon over de feiten en omstandigheden van het ongeval. 

Bent u op zoek naar een letselschadeadvocaat die alle informatie écht duidelijk aan u uitlegt? Neem dan contact op met Novi Letselschade Advocaten. Wij helpen u op de vergoeding waar u recht op heeft!

Meer weten?

Neem contact met ons op