Ingewikkelde letselschade termen uitgelegd: a, b en c

Nadine Sonnevelt

18 mei 2023

Bij Novi Letselschadeadvocaten vinden we het heel belangrijk dat onze cliënten begrijpen wat we doen en waarom. Daarom leggen we ingewikkelde termen goed uit, zodat cliënten begrijpen waar wij het over hebben. In onze blog zullen we ook regelmatig ingewikkelde termen bespreken om ze voor iedereen begrijpelijk te maken.

Met vandaag… Termen beginnend met de letters a, b en c.

  • Aansprakelijkheid

Als u letselschade hebt opgelopen en u wilt de schade vergoed hebben, dan is het noodzakelijk dat iemand anders aansprakelijk is voor de schade. U dient de aansprakelijkheid te bewijzen. Een ander is bijvoorbeeld aansprakelijk als er onrechtmatig is gehandeld en u hierdoor letselschade hebt opgelopen. Omdat een letselschadeadvocaat de juridische rechtsgang kent, weet hij of zij wat nodig is om de aansprakelijkheid aan te tonen.

  • Affectieschade

Affectieschade is een vorm van smartengeld (vergoeding die uitgekeerd wordt voor de emotionele schade die is ontstaan door een ongeval), speciaal voor naasten. Affectieschade kan worden uitgekeerd wanneer nabestaanden of naasten van iemand met ernstige en blijvende letselschade, aantoonbaar leed en pijn ervaren als gevolg hiervan. Affectieschade wordt meestal alleen uitgekeerd aan de directe kring van het slachtoffer: partners, kinderen en/of ouders. In uitzonderlijke gevallen kunnen overige familieleden ook aanspraak maken op de vergoeding.

  • Arbeidsongeval

Een bedrijfsongeval wordt ook een arbeidsongeval genoemd. Tijdens een arbeidsongeval heeft een incident plaatsgevonden onder werktijd, met letselschade als gevolg. 

Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt met ernstig letsel tot gevolg of het overlijden van een werknemer, dan moet de werkgever dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze inspectie onderzoekt wat de precieze toedracht is van het arbeidsongeval. En de inspectie kijkt of de werkgever aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan. Zo kan bepaald worden of letselschade moet worden uitgekeerd.

  • Belangenbehartiger

Een ander woord voor letselschadeadvocaat, een letselschade-expert of een letselschadejurist is een belangenbehartiger. Deze rechtshulpverlener is gespecialiseerd in letselschade. De belangenbehartiger helpt het slachtoffer van letselschade op de vergoeding waar hij of zij recht op heeft. Het verschil tussen een letselschadeadvocaat en een letselschadejurist/letselschade-expert is dat een advocaat kan procederen. Ook hebben advocaten beroepsgeheim en juristen niet. 

  • Bewijslast

Als u letselschade hebt opgelopen en dit vergoed wilt hebben,  rust op u de bewijslast. U moet dus bewijs aanleveren van de opgelopen schade. Een letselschadeadvocaat verzamelt voor – en samen met – u al het bewijs om aan de bewijslast te voldoen. Uit het bewijs moet blijken dat de andere partij aansprakelijk is voor het incident, het opgelopen letsel én de schade. 

  • Causaal verband

Er moet een verband worden aangetoond tussen het incident dat schade heeft veroorzaakt en de letselschade die hierdoor is ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout zijn. Dit verband heet het causaal verband. Letselschade komt in aanmerking voor een vergoeding als het causaal verband wordt aangetoond. 

Bent u op zoek naar een letselschadeadvocaat die alle informatie écht duidelijk aan u uitlegt? Neem dan contact op met Novi Letselschadeadvocaten. Wij helpen u op de vergoeding waar u recht op heeft!

Meer weten?

Neem contact met ons op