Blijvende invaliditeit: wat is dat?

Anita Hanegraaf

20 januari 2022

De term blijvende invaliditeit, ook wel afgekort als B.I., komt in een letselschadezaak veel voor. Wat betekent blijvende invaliditeit eigenlijk? Hoe wordt dit vastgesteld? En welke invloed heeft de blijvende invaliditeit op de schadevergoeding?

Wat betekent blijvende invaliditeit?

De term blijvende invaliditeit, ook wel functionele invaliditeit genoemd, wil zeggen dat het verlies van een functie (denk aan de functie van een arm of been) niet meer (volledig) herstelt. Er ontstaat een blijvende beperking. Het verlies van een functie kan per lichaamsdeel worden uitgedrukt en vervolgens worden omgerekend tot het verlies van de functie ten opzichte van het gehele lichaam.

Hoe wordt blijvende invaliditeit vastgesteld?

Een medisch adviseur of een medisch deskundige stelt het percentage blijvende invaliditeit vast.

Na het ongeval verzamelt uw letselschade advocaat de medische informatie bij de behandelaren die u na het ongeval heeft bezocht. Aan de hand van deze informatie adviseert een medisch adviseur over de (medische) gevolgen van het ongeval. Onderdeel van dit advies kan zijn dat een medisch adviseur zich uitlaat over het percentage van functionele invaliditeit. Ook kan de medisch adviseur adviseren om een onafhankelijke deskundige te benoemen om de definitieve gevolgen op het vakgebied van die deskundige vast te stellen.

Een medisch adviseur of een medisch deskundige, stelt het percentage functieverlies per lichaamsdeel veelal vast aan de hand van tabellen die op medisch vakgebied worden gebruikt. Het percentage per lichaamsdeel kan vervolgens weer invloed hebben voor het percentage functieverlies voor de ‘gehele persoon’.

Welke invloed heeft het percentage?

Als een ongeluk blijvende beperkingen met zich meebrengt, zal er dus sprake zijn van blijvende invaliditeit. Als door die blijvende beperkingen iemand zijn baan niet meer kan uitoefenen en minder inkomen ontvangt, heeft dit dus gevolgen voor de hoogte van de schadevergoeding. Het kan ook zijn dat iemand meer hulp in het huishouden nodig heeft door de blijvende beperkingen. Er worden dan meer kosten gemaakt, waardoor de schade van een slachtoffer toeneemt.

Het percentage functionele invaliditeit is een aanwijzing voor de ernst van het letsel. Hoewel het percentage niet beslissend is voor de omvang van het smartengeld [1], zien wij in uitspraken dit percentage wel vaak terugkomen. Zie bijvoorbeeld de uitspraken die wij bespraken in onze blog Whiplash & Smartengeld.

Bent u slachtoffer van een ongeluk en heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten op 070-223 00 58. Of e-mail naar [email protected]. Een eerste intake is gratis.

[1] Vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 3 september 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:4012

Meer weten?

Neem contact met ons op