‘Zwarte’ inkomsten claimen. In hoeverre kan een letselschadeslachtoffer dat?

Nadine Sonnevelt

1 februari 2023

Het Gerechtshof Den Haag beantwoordde op 15 november 2022 de vraag of een letselschadeslachtoffer ‘zwarte’ inkomsten kan claimen. In dit artikel bespreken wij de uitspraak van het hof.

De situatie van het letselschadeslachtoffer

Het ging om een zzp-er die tijdens het werk van een ladder viel en daardoor enkelletsel opliep. De verzekeraar van de opdrachtgever, Achmea, erkende aansprakelijkheid voor het ongeluk.

De zzp-er claimde bij Achmea verlies aan verdienvermogen omdat hij door het enkelletsel niet kon werken. Een groot onderdeel van zijn verlies aan verdienvermogen waren de gederfde inkomsten uit ‘zwart’ werk. Dat wil zeggen, inkomsten waarvoor geen belasting en premie zijn afgedragen.

Achmea startte een procedure bij de rechtbank met het verzoek om de gestelde ‘zwarte’ inkomsten buiten beschouwing te laten. Achmea meent – kort gezegd –  dat het slachtoffer zich schuldig maakte aan een ernstige overtreding van fiscale wetgeving door ‘zwart’ te werken. Achmea stelt dat zij niet kan worden verplicht om mee te werken aan het ontduiken van de regels van het belastingstelsel. Daarom hoeft zij deze gemiste ‘zwarte’ inkomsten niet te betalen aan het slachtoffer.

Wat oordeelde de rechter?

Zijn de ‘zwarte’ inkomsten legaal?

De Belastingdienst of het openbaar ministerie handhaaft de belastingwetgeving en kunnen een boete of aanslag opleggen.

In de volgende gevallen kunnen ‘zwarte’ inkomsten legaal zijn: schilder-, klus- of schoonmaakwerkzaamheden etc. De gemiste ‘zwarte’ inkomsten door letsel moeten dan vergoed worden. Dat er geen belasting is betaald door het slachtoffer, maakt dus niet uit.

Als de ‘zwarte’ inkomsten door illegale werkzaamheden komen, dan worden de gederfde inkomsten niet vergoed. Denk hierbij aan drugshandel bijvoorbeeld.

Het nettobedrag van de ‘zwarte’ inkomsten is schade

Staat vast dat een letselschadeslachtoffer ‘zwarte’ inkomsten had voor hij letsel opliep? Dan moet vervolgens vastgesteld worden welk netto inkomen hij zou hebben gehad door die werkzaamheden. Dus er wordt een fictief belastingpercentage in mindering gebracht op de vastgestelde ‘zwarte’ inkomsten. Dit netto bedrag moet een aansprakelijke verzekeraar betalen aan het slachtoffer.

Ontvangt u minder inkomsten of wilt u ‘zwarte’ inkomsten claimen door een ongeval?

Neem contact op met één van onze letselschade advocaten op 070-223 00 58 of via [email protected]. Wij staat u graag vrijblijvend te woord.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op