Minder inkomen door een ongeluk, een arbeidsongeval of een medische fout. Welke schade wordt vergoed?

Anita Hanegraaf

18 april 2021

Door een noodlottig ongeval loop je letsel op. Je raakt arbeidsongeschikt en op enig moment wordt je gekort op je salaris. Een probleem voor veel mensen en gezinnen. Hoe wordt het verlies van verdienvermogen en het nadeel in inkomen meegenomen in het berekenen van de schadevergoeding?

Verlies van arbeidsvermogen

Door letsel kan het zijn dat een slachtoffer niet in staat is om te werken. Het lukt dan ook niet om daar inkomen uit te verwerven. Er moet dan uitgezocht worden of iemand nadeel in zijn inkomenssituatie oploopt. Het is goed mogelijk dat iemand bij arbeidsongeschiktheid minder inkomen krijgt of dat iemand zelfs helemaal geen inkomen krijgt als hij niet kan werken.

Bij het berekenen van het nadeel van de inkomenssituatie, wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie vóór ongeval en de situatie ná ongeval. Het gaat dan om het netto inkomen.

Het wegvallen van extra loonbestanddelen is ook schade

Naast gemist salaris of loon, komen ook andere voordelen die verband houden met de arbeid voor vergoeding in aanmerking. Denk aan gemiste onkostenvergoedingen, overuren, onregelmatigheidstoeslagen, ploegentoeslagen, bonussen, auto van de zaak, pensioen en ziektekostenregelingen etc.

Ook reële toekomstverwachtingen kunnen een rol spelen

Niet alleen de situatie ten tijde van het ongeval speelt een rol. Mogelijk had iemand wel promotie gemaakt en is dit nu niet meer mogelijk. Ook de mogelijke situatie in de (verre) toekomst speelt dan een rol. Die situatie moet in kaart gebracht worden. Wat zou dan bijvoorbeeld het netto inkomen zijn geweest?

Om de schade van het verlies van arbeidsvermogen te berekenen, spelen dus veel factoren een rol. Het is dan ook altijd goed om de berekening over te laten aan een letselschade advocaat. Zo nodig kan een letselschade advocaat zelfs een rekenkundige inschakelen om verschillende scenario’s door te laten rekenen.

Heeft u minder inkomen na een ongeluk?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten. Een eerste intake is gratis.

Meer weten?

Neem contact met ons op