Kosteloze rechtsbijstand in slachtofferzaken: voeging benadeelde partij

Nadine Sonnevelt

2 november 2023

De wetgever heeft bepaald dat elk slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf recht heeft op gefinancierde rechtshulp, en dus op kosteloze rechtsbijstand in slachtofferzaken. Het inkomen en vermogen wordt niet getoetst. De advocaatkosten worden dan vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

Een slachtoffer dat letsel heeft opgelopen door een overtreding of misdrijf, kan zich daarom altijd voegen in het strafproces; ook wel voeging benadeelde partij genoemd. De advocaatkosten zouden in dat geval geen belemmeringen moeten zijn om de schade al dan niet te verhalen. De strafrechter beslist in dat geval over de (civiele) letselschadevordering.

Kosteloze rechtsbijstand is niet vanzelfsprekend; de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Het is niet vanzelfsprekend dat de kosten voor rechtsbijstand van een slachtoffer worden vergoed. Kosteloze rechtsbijstand is in principe afhankelijk van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hangen samen met draagkracht en noodzaak. Zo worden er voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen van het slachtoffer. Als slachtoffer kunt u makkelijk opzoeken welke inkomensgrenzen er zijn en welk bedrag aan eigen bijdrage betaald moet worden. De Raad voor Rechtsbijstand heeft dit namelijk inzichtelijk gemaakt. Meer informatie vindt u onder ‘Hoeveel moet ik zelf betalen?’.  Ook hanteert de Raad voor Rechtsbijstand een duidelijke vermogensgrens. Het slachtoffer heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, indien het vermogen van het slachtoffer in box 3 de vermogensgrens niet overstijgt.

Indien het slachtoffer op het moment van aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand samenwoont, getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, worden ook het inkomen en het vermogen van de partner bekeken.

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of het probleem van het slachtoffer in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kosteloze rechtsbijstand in slachtofferzaken

Voor slachtoffers met letsel door een overtreding of misdrijf is vanaf 1 mei 2004 een uitzondering opgenomen in de voorwaarden van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is neergelegd in art. 44 lid 4 WRB. In dit lid wordt expliciet benoemd dat de rechtsbijstand in dergelijke gevallen kosteloos is, ongeacht de draagkracht. Ook nabestaanden komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het is dus ook mogelijk om bij een slachtoffer dat is overleden door een overtreding of misdrijf als nabestaande je kosteloos te voegen in het strafproces.

Zowel de draagkracht van het slachtoffer, als de draagkracht van de nabestaanden speelt bij het beoordeling van de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand dus geen rol.

Wilt u meer weten over het verhalen van uw letselschade in het strafproces?

Wilt u meer weten over de voeging benadeelde partij? We schreven eerder een blog over het verhalen van letselschade in een strafprocedure. Lees de blog hier.

U kunt u contact met Novi Letselschade Advocaten opnemen voor een gratis intakegesprek. Wij luisteren en adviseren graag, zodat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op