Schade verhalen in het strafproces: voeging benadeelde partij

Anita Hanegraaf

19 oktober 2023

In sommige gevallen is het mogelijk om letselschade te verhalen in het strafproces. Denk hierbij aan de gevallen waarin letsel is opgelopen door een overtreding of misdrijf. Het slachtoffer kan zich dan als benadeelde partij in een strafzaak voegen. Dit wordt ook wel een voeging benadeelde partij genoemd.

Wat is een voeging in het strafproces?

Wanneer een slachtoffer zich als benadeelde partij in een strafzaak voegt, vraagt het slachtoffer als het ware om vergoeding van diens schade aan de strafrechter. De strafrechter laat zich dan dus uit over de vordering van de schade.

Wie kan zich voegen in het strafproces?

Een slachtoffer kan zich onder voorwaarden voegen in het strafproces. Zo is onder andere vereist dat het slachtoffer 18 jaar of ouder is. Indien het slachtoffer jonger dan 18 jaar is, kan de wettelijk vertegenwoordiger voor het slachtoffer optreden.

Een voeging bij een overleden slachtoffer is ook mogelijk. In dat geval kunnen de nabestaanden van het slachtoffer zich in het strafproces voegen. Wanneer het slachtoffer overlijdt tijdens de strafzaak, kunnen de nabestaanden namens het slachtoffer de voeging doorzetten.

Niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen kunnen zich voegen in het strafproces.

Hoe kan een slachtoffer zich voegen in het strafproces?

Door middel van een voegingsformulier van het Openbaar Ministerie kan een slachtoffer zich voegen in het strafproces. Op dit formulier kan onder meer aangegeven worden welke schade is geleden, welk deel van de schade reeds is vergoed en welk deel van de schade al elders is geclaimd. Deze schade kan uit zowel materiële als immateriële schade bestaan. Een letselschade advocaat kan die vordering namens u indienen en voor de nodige onderbouwing zorgen.

Het voegingsformulier moet vóór het plaatsvinden van de zitting ingediend worden. Het is tot het moment dat de zitting plaatsvindt wel nog mogelijk om de vordering aan te passen.

Wanneer de zitting al van start is gegaan, is het voor een slachtoffer nog steeds mogelijk zich te voegen. Het slachtoffer kan zich tijdens de zitting zowel mondeling als schriftelijk voegen.

Wat zijn de voordelen en de risico’s?

Het kan voor het slachtoffer voordelig zijn om zich te voegen in de strafzaak. Dit betreft namelijk een eenvoudige en laagdrempelige procedure, welke gratis is voor het slachtoffer. Daarnaast hoeft het slachtoffer niet ook een lange en kostbare civiele procedure te starten.

Kanttekening hierbij is echter dat de strafrechter de vordering van het slachtoffer niet-ontvankelijk kan verklaren. De strafrechter laat zich in dat geval niet uit over de vordering. Het gevolg hiervan is dat het slachtoffer (alsnog) een civiele procedure moet starten.

Ook bestaat de kans dat de strafrechter zich wel uitlaat over de vordering, maar slechts een deel hiervan toewijst. Het deel dat niet toegewezen wordt, kan in dat geval eventueel in een civiele procedure worden gevorderd.

De ervaring leert dat strafrechters nog altijd erg terughoudend zijn bij het toewijzen van de vordering in een strafprocedure. Daarom is het in het bijzonder van belang om alle gevorderde schade zo goed als mogelijk te onderbouwen. Denk hierbij aan facturen/nota’s, verklaringen en medische informatie.

Een groot voordeel van de strafprocedure is dat de rechter een schadevergoedingsmaatregel op kan leggen als de vordering, of een deel daarvan, wordt toegewezen. De overheid verhaalt dan de vordering op de dader. Betaalt de dader niet, ook niet na aanmaningen, dan kunnen slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven soms een voorschot op een schadevergoeding krijgen.

Heeft u letselschade opgelopen door een overtreding of misdrijf?

Neem dan contact op met Novi Letselschade Advocaten. Wij luisteren en adviseren u graag. Zo krijgt u de vergoeding waar u recht op heeft.

Meer weten?

Neem contact met ons op