Belasting betalen over schadevergoeding

Anita Hanegraaf

4 april 2024

Moet u belasting betalen over schadevergoeding? De schadevergoeding bestaat uit materiële schade (directe kosten) én immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd). Over smartengeld publiceerden wij eerder een artikel.

Schadevergoeding niet belast in box 1, wel in box 3

De schadevergoeding die u als slachtoffer ontvangt is een netto vergoeding, waardoor er geen inkomensbelasting over betaald hoeft te worden. In box 1 hoeft u de betaling van de schadevergoeding niet op te geven.

Wel kan het zijn dat u belasting over de schadevergoeding moet betaling in box 3. De vergoeding maakt deel uit van het persoonlijk vermogen. Komt uw vermogen door de hoogte van de schadevergoeding of in combinatie met ander spaargeld boven de vrijstellingsgrens van (in 2024) € 57.000,-[1] uit? Of in geval van fiscaal partnerschap boven het bedrag van (in 2024) € 114.000,-? Dan wordt het heffingsvrije vermogen overschreden, waardoor u wel vermogensbelasting dient te betalen over het smartengeld en de overige schadevergoeding. Het bedrag dat is gekoppeld aan de vrijstellingsgrens kan per jaar verschillen.

De belasting die u moet betalen omdat u de vermogensgrens overschrijdt, is verhaalbaar. Wij nemen dit mee in de totale schadevergoeding onder de schadepost belastingschade.

Belastinggarantie

Om zeker te zijn dat u achteraf geen problemen krijgt met de Belastingdienst, vragen wij verzekeraars een zogeheten belastinggarantie af te geven. De belastinggarantie ziet met name op Mocht er dan toch inkomstenbelasting over uw schadevergoeding worden geheven dan zal de aansprakelijke partij op grond van de belastinggarantie de procedure met de belastingdienst en de betaling van de belasting voor haar rekening nemen.

Heeft u vragen over een schadevergoeding en belasting?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze letselschade advocaten. U kunt via het contactformulier contact opnemen, of ons bereiken op 070 – 223 00 58. Wij helpen u graag verder.

[1] Aanpassingen in box 3 vanaf belastingjaar 2023 | Prinsjesdag: Belastingplan 2024 | Rijksoverheid.nl

Meer weten?

Neem contact met ons op