Hoe wordt het smartengeld berekend?

Anita Hanegraaf

26 januari 2021

Als er een ongeval is gebeurd waar iemand anders schuldig voor is, heb je recht op schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeval zijn of een arbeidsongeval. Maar ook bij een medische fout kun je recht hebben op smartengeld.

Als de schuldvraag duidelijk is en de aansprakelijkheid is erkend, heb je recht op schadevergoeding. Op grond van de wet heb je dan recht op alle directe kosten die je maakt, ook wel materiële schade genoemd. Daarnaast heb je recht smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd. In dit artikel leggen wij uit hoe de hoogte van het smartengeld wordt vastgesteld.

Het doel van smartengeld

Een slachtoffer met letsel moet zoveel mogelijk in de situatie worden geval van voor het ongeval. Smartengeld heeft als doel: compensatie, erkenning, genoegdoening en preventie.

Het smartengeld is bedoeld om het letsel en de gevolgen, zoals de pijn, het verdriet en het leed te compenseren. Daarnaast is het smartengeld bedoeld als een vorm van genoegdoening en erkenning. Hoewel de wetgever dit niet zo expliciet heeft opgeschreven, wordt ook wel gemeld dat smartengeld bedoeld is om bij de veroorzaker te voorkomen dat iets nogmaals zo gebeurt.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Hoe wordt het smartengeld vastgesteld?

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld gaat het om een waardering van alle omstandigheden van het geval. ‘De omstandigheden van het geval’, dit is nogal een vage term. Concreet gaat het bijvoorbeeld om onder andere de volgende omstandigheden:

  • De aard en de ernst van het letsel;
  • De leeftijd van het slachtoffers;
  • Tijdelijk of permanent letsel;
  • Of er sprake is van (tijdelijke of permanente) arbeidsongeschiktheid;
  • Het niet meer uit kunnen oefenen van hobby’s;
  • De medische behandelingen en het aantal
  • Etc.

Op basis van al deze elementen wordt dan vervolgens de hoogte van het smartengeld vastgesteld. Vaak wordt er dan gekeken naar uitspraken van rechters in soortgelijke zaken. De uitspraken van de rechters worden allemaal vastgelegd in een smartengeldgids.

Wilt u meer weten over smartengeld?

Of wilt u weten waar u recht op heeft? Neem dan contact op met een van de letselschadeadvocaten van Novi Letselschade Advocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op