Werkgever is aansprakelijk voor arbeidsongeval. Werknemer struikelt over kratten tijdens het werk.

Nadine Sonnevelt

15 juli 2021

Het hof Den Haag oordeelde dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade van een werkneemster. De werkneemster struikelde over kratten tijdens het werk. De zorgplicht is door de werkgever geschonden. Lees hieronder wat er is gebeurd en hoe het hof het oordeel van de kantonrechter terugdraaide.

Wat is er gebeurd?

Op 21 december 2015 struikelde een werkneemster van PsyQ tijdens haar werk over een aantal kratten. De kratten stonden op de vloer in het looppad in de kantoorruimte. De valpartij leverde een gecompliceerde breuk aan de heup op. Een operatie van de heup volgde en uiteindelijk is de heup vervangen door een totale heupprothese.

De werkneemsters stelde haar werkgever PsyQ aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden tijdens haar werk. De aansprakelijkheidsverzekeraar van PsyQ wees aansprakelijkheid af. De werkneemster startte daarop een procedure bij de kantonrechter.

Werkgever volgens kantonrechter niet aansprakelijk

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht niet had geschonden. Van een werknemer mag worden verlangd dat hij oplet op de werkvloer. Een moment van onoplettendheid kan niet zonder meer worden afgewenteld op de werkgever met het argument dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden. De zorgplicht van de werkgever is niet onbegrensd. Als de werkneemster had opgelet, had zij de kratten gezien. De kratten waren voldoende zichtbaar. De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Het hof meent dat de werkgever wél aansprakelijk is

De werkneemster gaat in hoger beroep bij het hof.

Het hof oordeelt in het voordeel van de werkneemster. Volgens het hof had PsyQ het ongeval eenvoudig kunnen en moeten voorkomen door instructies te geven niet zomaar kratten op de werkvloer neer te zetten waar personeel rondloopt. Op het naleven van die instructie had PsyQ eenvoudig kunnen toezien. Dat heeft zij niet gedaan en dat is aan haar toe te rekenen.

Werkgever zal de schade van de werknemer moeten betalen – de zorgplichtschending staat vast

De werkgever heeft haar zorgplicht geschonden en is aansprakelijk voor de letselschade van de werkneemster. De aansprakelijkheidsverzekeraar zal deze schade vergoeden aan werkneemster.

Heeft u een ongeluk op het werk gehad en heeft u letsel opgelopen?

U kunt ons vrijblijvend bellen op 070-223 00 58. Een eerste intake is gratis. Wij helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem contact met ons op