Werkgever aansprakelijk voor het stoten van het hoofd tijdens het werk

Nadine Sonnevelt

22 september 2022

Een werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor het letsel aan het hoofd dat zij opliep doordat zij haar hoofd heeft gestoten tijdens het werk.

Een vrouw heeft tijdens haar werk haar hoofd gestoten tegen een laaghangende metalen dakconstructie waardoor zij een hersenschudding heeft opgelopen. De werkneemster stelt dat zij last heeft van voortdurende klachten door de hersenschudding  zoals oorsuizen, vermoeidheid, hoofdpijn, overgevoeligheid voor geluid en bewegingen enzovoorts. De werkneemster stelt dat zij door haar klachten niet meer kan werken en zij claimt schadevergoeding bij haar werkgever.

De werkgever is van mening dat zij hun zorgplicht zijn nagekomen en daarnaast betwist de werkgever dat de klachten die de vrouw heeft door het ongeval zijn veroorzaakt. De werkgever was niet van plan de schade van de werkneemster te betalen. De vrouw is een procedure bij de kantonrechter gestart.

De kantonrechter wilde de situatie ter plaatse bekijken en zien hoe de metalen dakconstructie waartegen de werkneemster haar hoofd had gestoten eruitzag. De kantonrechter heeft ook nog getuigen gehoord om meer informatie te krijgen over de naleving van de zorgplicht door de werkgever.

Werkgever aansprakelijk voor hoofdletsel door arbeidsongeval

De kantonrechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk is omdat zij tekortgeschoten is in de plicht om een veilige werkomgeving te creëren. De kantonrechter oordeelde verder dat het causaal verband tussen de schade en het ongeval daarmee nog niet vaststaat. Daarvoor is een deskundigenonderzoek door een neuroloog nodig. Op basis van het neurologisch onderzoek door neuroloog Scheltens oordeelde de kantonrechter dat de klachten van de werkneemster niet zonder meer door het ongeval verklaard kunnen worden.

De werkneemster stelt hoger beroep in tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Het hof is het met de kantonrechter eens dat de werkgever niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en aansprakelijk is.

Causaal verband tussen het letsel van het hoofd en arbeidsongeval

Voor de vraag over de aanwezigheid van causaal verband tussen de klachten van de werkneemster en het ongeval sluit het hof aan bij het rapport van neuroloog Scheltens. Het hof oordeelt dat er niet gesproken kan worden van een consistent en consequent samenhangend patroon van klachten. De klachten van de werkneemster kunnen niet door het ongeval verklaard worden, terwijl een deel daarvan wel kan worden verklaard uit de migraine die de vrouw al had vóór het ongeval.

Het hof volgt de neurologisch deskundige en acht het aannemelijk dat de vrouw kort na het ongeval klachten had waarbij uitgegaan wordt van slechts enkele weken. Het causaal verband tussen de voortdurende klachten en het ongeval is niet aannemelijk gemaakt, aldus het hof. De werkneemster mag nog bewijs aanleveren over welke schade zij in die korte tijd na het ongeval heeft geleden.

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval op het werk?

Neem contact op met één van onze letselschade advocaten via 070-223 00 58 of via [email protected].

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 6 september 2022, ECLI:GHAMS:2022:2623

Meer weten?

Neem contact met ons op