Wat kost een letselschade advocaat?

Anita Hanegraaf

4 mei 2021

Een letselschade advocaat kost u in beginsel niets als de tegenpartij schuld erkent. De advocaatkosten buiten een procedure zijn dan onderdeel van uw schade. Hieronder leggen wij u uit wanneer de kosten van de advocaat onderdeel zijn van uw schade en wanneer mogelijk toch een deel voor eigen rekening zou kunnen blijven. Neem dan eerst gratis contact met ons op. Wij geven u dan een inschatting van de haalbaarheid van de vordering.

Aansprakelijkheid erkend? De tegenpartij vergoedt de kosten van de letselschade advocaat

Op grond van de wet is de tegenpartij gehouden de kosten buiten rechte aan u te vergoeden. Onder kosten buiten rechte vallen onder andere de kosten van de letselschade advocaat. U hoeft de advocaat dus niet zelf te betalen!

Als er een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden, gelden er andere regels. Bij een beknopte procedure over 1 onderwerp (een deelgeschillenprocedure), is de tegenpartij ook gehouden de advocaatkosten te betalen als de aansprakelijkheid is erkend. Dit geldt ook als er een voorlopig deskundigenbericht moet worden gestart, bijvoorbeeld om een onafhankelijke arts te vragen wat het letsel is. De tegenpartij is niet gehouden om de advocaatkosten te betalen als er een uitgebreide procedure gevoerd moet worden. Dit is een procedure waarin alle onderwerpen aan bod moeten komen. In dat geval zal er een afspraak moeten worden gemaakt over de kosten of zal er een beroep op een rechtsbijstandsverzekering moeten worden gedaan. Gelukkig komt dit slechts zelden voor.

Aansprakelijkheid nog niet erkend?

Als de aansprakelijkheid nog niet is erkend, is het verstandig om eerst goed onderzoek te doen naar de haalbaarheid van uw vordering. U kunt dat doen door met ons een gratis afspraak in te plannen.

Wij bespreken dan ook met u of u mogelijk in aanmerking komt voor subsidie vanuit de overheid. In dat geval vragen wij namens u een toevoeging aan en betaalt u slechts een kleine eigen bijdrage. Als later de aansprakelijkheid wordt erkend, verhalen wij die eigen bijdrage voor u!

Ook heeft u mogelijk een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Wij beoordelen dan met u of wij een beroep kunnen doen op uw rechtsbijstandsverzekering.

In alle gevallen geldt dat, als de aansprakelijkheid later alsnog wordt erkend, wij de gemaakte kosten voor u verhalen!

Heeft u vragen over de kosten van een letselschade advocaat?

Neem dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. De eerste intake is gratis.

Meer weten?

Neem contact met ons op