Verschillende beroepen en de kans op een arbeidsongeval

Anita Hanegraaf

31 juli 2023

Per jaar worden er zo’n 200.000 arbeidsongevallen gerapporteerd. Dit leidt in ongeveer de helft van de gevallen tot arbeidsverzuim. Er zijn beroepsgroepen waarin in praktijk meer arbeidsongevallen optreden dan in andere beroepsgroepen. Het CBS deed hier in 2021 uitgebreid onderzoek naar.

Wat houdt een arbeidsongeval in?

Er zijn veel verschillende beroepen en ook verschillende mogelijke arbeidsongevallen. Een arbeidsongeval wordt omschreven als: ‘Een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.’ (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Bij een arbeidsongeval kunt u denken aan vallen, een aanrijding, in contact komen met gevaarlijke stoffen, agressie of een gebeurtenis die zorgt voor geestelijk letsel. 

Gevolgen van een arbeidsongeval

De gevolgen van een arbeidsongeval verschillen sterk per situatie en ongeval. Uit de cijfers van 2021 blijkt dat ongeveer de helft van de arbeidsongevallen leidt tot arbeidsverzuim van één of meerdere dagen. Ook zijn er arbeidsongevallen met een dodelijke afloop; deze komen (gelukkig!) maar weinig voor in Nederland.

Kenmerken van mensen met arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. En qua leeftijd komen arbeidsongevallen vaker voor bij  jonge werkenden (tot 25 jaar) en 55-plussers. Uit onderzoek is gebleken dat zelfstandig ondernemers iets minder vaak een arbeidsongeval hebben dan medewerkers die in dienst zijn. 

Arbeidsongevallen per beroepsgroep

In praktijk blijken arbeidsongevallen meer of minder vaak voor te komen in bepaalde beroepsgroepen. Als we naar het absolute aantal arbeidsongevallen kijken die hebben geleid tot verzuim (CBS, 2021), had 26,3% van de medewerkers een technisch beroep. In ruim 16% van de gevallen kwamen de medewerkers uit de beroepsgroep zorg en welzijn. En bijna 15% is uit de sector transport en logistiek. Het minste aantal arbeidsongevallen kwam voor in de ICT-sector

Niet in iedere beroepsgroep werken evenveel mensen. Als gekeken wordt naar het percentage arbeidsongevallen per specifiek beroep, komt het CBS op de volgende top 5 uit: 

  1. Automonteurs (5,6%)
  2. Politieagenten en brandweermannen/vrouwen (5,5%)
  3. Timmerlieden (5,5%)
  4. Productie machinebedieners (5,4%)
  5. Vrachtwagenchauffeurs (4%)

Arbeidsongeval en letselschade

Een arbeidsongeval kan leiden tot letselschade. Slachtoffers kunnen geestelijke- of lichamelijke klachten overhouden aan het arbeidsongeval, waardoor ze bijvoorbeeld (tijdelijk of langdurig) hun werk niet goed meer kunnen uitvoeren en inkomen mislopen. Of waardoor er grote, dure aanpassingen in de omgeving nodig zijn. Hiervoor kunt u een vergoeding krijgen. 

Heeft u letselschade opgelopen door een arbeidsongeval, in welke beroepssector dan ook? Neem dan contact op met Novi Letselschade Advocaten. Wij luisteren naar u, geven advies en helpen u aan de vergoeding waar u recht op heeft.

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2023/arbeidsongevallen-en-beroep?onepage=true#c-6–Samenvatting-en-conclusie

Meer weten?

Neem contact met ons op