Een verhoogd risico op arbeidsongevallen door nachtwerk

Anita Hanegraaf

25 april 2023

Als de meeste mensen liggen te slapen, gaan anderen juist op pad om te werken. Zo’n 1,3 miljoen Nederlanders werken weleens ‘s nachts, bijvoorbeeld in de zorg, in de transportsector en in de techniek. Mensen die nachtwerk doen hebben een verhoogde kans op gezondheidsproblemen. Waar komt dit door? Wat zijn de mogelijke gevolgen? En wat kunt u doen als u blijvend letsel heeft ten gevolge van nachtwerk? Lees verder in deze blog meer informatie over het verhoogde risico door nachtwerk. 

Wat doet nachtwerk met je?

Nachtwerk wordt gezien als ongezond. Als gevolg van nachtwerk wordt namelijk het dag- en nachtritme van het lichaam verstoord. En hierdoor kunnen mentale- en fysieke gezondheidsproblemen ontstaan. De ernst van de gevolgen is afhankelijk van de frequentie van het nachtwerk, het patroon van de diensten en de duur van het nachtwerk.

Bij mentale gezondheidsproblemen kunt u denken aan vermoeidheidsklachten, mindere alertheid en een slechtere concentratie. Voorbeelden van fysieke gezondheidsproblemen zijn een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, klachten behorend bij diabetes type 2 en slaapproblemen. 

Andere gevolgen van nachtwerk

De kans op arbeidsongevallen is voor alle sectoren met nachtwerkers ongeveer anderhalf keer zo groot als voor werknemers zonder nachtwerk. Dit kunnen bijvoorbeeld arbeidsongevallen zijn ten gevolge van vermoeidheid of verminderde alertheid. Maar onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen die nachtwerk doen, 5 keer zoveel kans hebben op een (eenzijdig) ongeluk wanneer ze met de auto naar huis rijden. Kortom: de gevolgen van nachtwerk kunnen ontzettend groot zijn.

De verantwoordelijkheden van de werkgever

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers. In sommige branches is nachtwerk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de continuïteit van zorg. Er zijn ook bedrijven waarin nachtwerk niet noodzakelijk is. Daarom is geadviseerd om werkgevers te verplichten om nachtwerk te vermijden waar mogelijk, maar niet alle werkgevers nemen dit advies ter harte. 

Werkgevers kunnen preventieve maatregelen nemen om de veiligheid voor medewerkers die ‘s nachts werken, te verbeteren. Dat kan zijn met speciale brillen, aangepast voedsel voor ‘s nachts, ruimtes om te ontspannen of de mogelijkheid om thuisgebracht te worden na een nachtdienst. Hiermee verkleint een werkgever de kans op gezondheidsproblemen en/of arbeidsongevallen.

Hoe kan een letselschade advocaat helpen?

Het kan zijn dat u blijvende gezondheidsschade heeft opgelopen ten gevolge van nachtwerk, doordat uw werkgever onzorgvuldig is geweest en/of onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen. Of dat u letselschade heeft opgelopen naar aanleiding van een arbeidsongeval, al dan niet ten gevolge van nachtwerk. U kunt dan contact opnemen met een letselschade advocaat.

Heeft u letselschade opgelopen door een arbeidsongeval of heeft u blijvende gezondheidsschade door nachtwerk? 

Neem dan contact op met Novi Letselschade Advocaten via 070-223 00 58. Wij luisteren naar u, geven advies en helpen u aan de vergoeding waar u recht op heeft. 

Bronnen:

Meer weten?

Neem contact met ons op