Vergoeding inkomstenderving van de vader van het slachtoffer

Nadine Sonnevelt

25 februari 2021

Rechtbank Amsterdam, 2 december 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:7113)

Op 12 maart 2015 is een vrouw op straat mishandeld door persoon X. Door de mishandeling heeft zij letselschade opgelopen. De rechter oordeelde dat persoon X aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer.

In deze uitspraak gaat het over de begroting van de verschillende schadeposten die het slachtoffer heeft geleden door de mishandeling. Volgens het slachtoffer heeft zij ruim € 60.000 schade geleden.

De vordering bestaat uit de volgende schadeposten: medische kosten, huishoudelijke hulp, mantelzorg, reiskosten, studievertraging en collegegeld, verplaatste schade en inkomstenderving derden.

Recht op schadevergoeding en inkomensderving van derden

Voor het recht op schadevergoeding moet vaststaan dat de schade door het onrechtmatig handelen, de mishandeling, is ontstaan; het causaal verband. De schadeposten die in zodanig verband staan met het onrechtmatig handelen komen voor vergoeding in aanmerking. De rechter beoordeelt vervolgens of het slachtoffer recht heeft op de schadeposten die zij vordert bij dader.

In dit artikel beperk ik mij tot de zogeheten verplaatste schade (de inkomstenderving van derden) die het slachtoffer van de dader vorderde.

Wat is verplaatste schade

In artikel 107 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staat het juridisch kader van de vergoeding van verplaatste schade. Wat is verplaatste schade? Het is schade die een derde lijdt door en/of voor het slachtoffer. Het slachtoffer zou deze schade ook zelf kunnen hebben gemaakt.

Een voorbeeld: als een slachtoffer door het letsel dat zij heeft opgelopen niet meer zelf kan autorijden om naar het ziekenhuis te gaan en hulp van haar buurman inschakelt. De buurman maakt reiskosten voor het slachtoffer. De buurman kan deze kosten claimen bij de aansprakelijke partij.

Terug naar de uitspraak

Mantelzorg

Het slachtoffer claimt een vergoeding van mantelzorg. Zij is 1 week na de mishandeling geholpen door haar partner, haar vader en haar moeder bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het slachtoffer claimt 7 dagen x 3 uur hulp voor een tarief van € 9,00 per uur. Dit bedrag wordt toegewezen door de rechter.

Inkomstenderving

In de onderhavige zaak vordert het slachtoffer dat haar vader inkomstenderving heeft geleden doordat zij is mishandeld. De vader van het slachtoffer heeft namelijk vrije dagen opgenomen om zijn dochter te begeleiden bij meerdere gesprekken. Vader heeft vrij moeten nemen of tijd vrij moeten maken om zijn dochter te helpen. In totaal heeft de vader 26,5 uur niet kunnen werken en vrij genomen.

Het aantal uur wordt begroot tegen een uurtarief van € 25,00 waardoor het uitkomt op inkomstenderving van vader van € 662,50.  De rechter is van mening dat het causaal verband tussen de inkomstenderving van de vader en de mishandeling van de dochter voldoende is onderbouwd en onvoldoende is betwist. De schadepost wordt toegewezen.

Het slachtoffer heeft voor de schadepost ‘verplaatste schade’ (hier bestaand uit mantelzorg en inkomstenderving van haar vader) recht op een bedrag van ruim € 1.000,-.

Hulp nodig?

Bent u slachtoffer geworden en heeft u letsel op gelopen, dan heeft u mogelijk vragen over de schadeposten waarop u recht heeft? Bel ons gerust, we staan u graag te woord!

Meer weten?

Neem contact met ons op