Slachtofferclaims via een speciale schadevergoedingskamer, advies commissie-Donner

Anita Hanegraaf

16 juni 2021

Wie slachtoffer is geworden van een misdrijf kan verschillende wegen bewandelen om een schadevergoeding te ontvangen. Een van de mogelijkheden is het indienen van een civiele schadevordering in de strafzaak tegen de dader. Als de strafrechter de vordering te ingewikkeld vindt, is het slachtoffer aangewezen op de civiele rechter. Op dit moment zien veel slachtoffers na de strafzaak af van een civiele procedure, zeker in het geval de dader “een kale kip” is waar geen geld te halen is.

Een slachtofferclaim indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Naast het inbrengen van de vordering in het strafproces en een civiele procedure, heeft een slachtoffer van een geweldsmisdrijf de mogelijkheid een schadevergoeding te verhalen bij de overheidsorganisatie Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit Schadefonds keert schadevergoeding uit tot maximaal 35 duizend euro, ongeacht of de dader bijvoorbeeld onvindbaar of overleden is. Maar om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding via het Schadefonds moet je aan allerlei criteria voldoen.

Een claim van een slachtoffer verhalen op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is (vaak) geen optie

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar biedt (vaak) geen dekking, omdat er in de meeste polissen een zogeheten “opzet-clausule” is opgenomen. In dat geval keert de verzekeraar wel geld uit bij een ongeluk maar niet bij een misdrijf waarbij opzet in het spel is.

De aanbevelingen in het adviesrapport “op verhaal komen”

Op 15 april 2021 overhandigde de Commissie-Donner aan de Tweede Kamer het adviesrapport “Op verhaal komen”. De commissie doet een aantal aanbevelingen:

(1) het begrip ‘geweld’ voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan gemoderniseerd te worden, waarbij slachtoffers van nieuwe vormen van geweld zoals “sexting” niet uit het oog verloren moet worden;

(2) tijdens een rechtszaak moet het verhalen van schade op de dader eenvoudiger, ruimer en beter worden;

(3) voor complexe zaken is het wenselijk om een aparte schadevergoedingskamer aan te stellen waarbij er sprake is van een gegarandeerd voorschot bij alle schadevergoedingsmaatregelen.

De komende tijd gaan betrokkene organisaties kijken naar de impact van deze aanbeveling op hun organisatie en financiën. Er wordt dan gekeken hoe de aanbevelingen het beste zouden kunnen worden opgepakt en uitgewerkt.

Het is aan een volgend kabinet om hier daadwerkelijk keuzes in te maken.

Ben jij slachtoffer geworden van een misdrijf?

Neem voor meer informatie contact op met één van onder advocaten

Meer weten?

Neem contact met ons op