Man overlijdt na val uit rolstoel in rolstoelbus, vervoerder aansprakelijk?

Nadine Sonnevelt

22 februari 2022

Hieronder wordt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 29 december 2021 besproken.

Een man in een rolstoel werd op 9 juli 2016 vervoerd door vervoersbedrijf Stam van het ziekenhuis naar zijn woning. Een werknemer van Stam wilde de man in de rolstoel de bus uit brengen. De werknemer is daarbij achteruit gelopen waarbij de man uit de rolstoel is gevallen waarbij hij letselschade heeft opgelopen. Op 10 juli 2016 is de man overleden door een bloeding in zijn hoofd.

De weduwe van de man heeft vervoersbedrijf Stam aansprakelijk gesteld en vordert schadevergoeding (overlijdensschade).

Tussen partijen bestaat discussie over de vraag of de bloeding in het hoofd van de man die heeft geleid tot de dood, is veroorzaakt door de val uit de rolstoel.

De weduwe stelt dat de bloeding na de val, en door de val, is opgetreden. Vervoersbedrijf Stam stelt dat de bloeding al vóór de val is ontstaan. De rechtbank acht de lezing van de weduwe aannemelijker dan de lezing van Stam waardoor het causaal verband tussen de bloeding en de val voorshands is bewezen. Stam heeft daartegen geen tegenbewijs aangeleverd.

Aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden van man in rolstoel?

De man is uit de rolstoel gevallen terwijl hij nog in de rolstoelbus was. Zolang de man de bus nog niet op de plaats van bestemming had verlaten, is er sprake van de overeenkomst van personenvervoer (artikel 8:1142 Burgerlijk Wetboek).

Stam beroept zich op vervoerdersovermacht en stelt niet aansprakelijk te zijn voor de val.

De rechtbank oordeelde dat Stam niet alle maatregelen had genomen die in de gegeven omstandigheden van een zorgvuldig vervoerder mochten worden gevergd, zodat zij zich niet kan beroepen op vervoerdersovermacht.

De rechtbank heeft geoordeeld dat Stam als vervoerder aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het overlijden (artikel 8:1147 Burgerlijk Wetboek).

Heeft de weduwe recht op schadevergoeding?

Nu vaststaat dat de weduwe op het moment van het overlijden van de man, met hem getrouwd was, is Vervoersbedrijf Stam verplicht om aan de weduwe schadevergoeding te betalen op grond van artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek. De schadevergoeding bestaat uit: (1) het gederfd levensonderhoud en (2) de begrafeniskosten.

Vragen?

Heeft u vragen over letselschade dat u heeft opgelopen tijdens personenvervoer zoals openbaar vervoer met een bus of een trein? Neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschadeadvocaten, wij helpen u graag.

 

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:13188

Meer weten?

Neem contact met ons op