Letsel tijdens een sport en spelsituatie. Een sliding tijdens een voetbalwedstrijd. Is de veroorzaker aansprakelijk?

Nadine Sonnevelt

20 oktober 2021

Letsel tijdens een sport en spelsituatie. Sporten is leuk, en vooral voetbal is populair. Maar voetbal is ook gevaarlijk.

In 2017 is bijna drie op de tien sportblessures (29%) tijdens veldvoetbal opgelopen. Daarmee is veldvoetbal in Nederland de sporttak die het grootste aantal blessures kent.

Maar liefst 33.800 veldvoetbalblessures werden op de spoedeisende hulp van een Nederlands ziekenhuis behandeld. Dit betrof 29% van alle sportblessures die in 2017 op een SEH-afdeling werden gezien. Deze bezoeken aan de SEH-afdeling en opnames in een ziekenhuis vanwege veldvoetblessures kostten in 2017 in totaal ongeveer € 35 miljoen.

Het werkverzuim van geblesseerde voetballers die in het ziekenhuis moesten worden behandeld, kostte daarnaast nog eens ongeveer € 41 miljoen. De totale jaarlijkse maatschappelijke kosten van veldvoetbalblessures bedragen dus minimaal € 76 miljoen.[1]

Aansprakelijkheid tijdens een sport en spelsituatie

Hoe zit het met aansprakelijkheid voor letsel tijdens een sport en spel situatie?

Veel sport- en spelactiviteiten zijn naar hun aard risicovol. De kans op lichamelijk letsel is groot, zeker bij contactsporten als voetbal. Deelnemers aan dergelijke sporten en spellen accepteren deze risico’s tot op zekere hoogte. Binnen sport- en spelsituaties geldt daarom een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid.

Het gaat er in sport en spelsituaties uiteindelijk om wat deelnemers van de sport of het spel ‘over en weer van elkaar mochten verwachten’ en op wat zij dus niet meer van elkaar hadden hoeven verwachten. Grove overtredingen in strijd met spelregels en reglementen die tot letsel leiden, kunnen reden zijn tot schadevergoeding. Ook onvoorziene gedragingen tijdens de sportactiviteit kunnen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

De sliding tijdens de voetbalwedstrijd

Op 10 april 2005 is er een voetbalwedstrijd gehouden tussen FVV en VV Muntdam. Het was een amateurwedstrijd, 3e klasse van de KNVB. Voor FVV stond er niets meer op het spel, VV Muntdam moest winnen om degradatie te ontlopen.

In de 55e minuut van de wedstrijd kreeg een speler van FVV van een teamgenoot de bal aangespeeld, net buiten het zestienmetergebied. Een speler van VV Muntdam en zijn teamgenoot hebben zonder succes geprobeerd dat de speler van FVV zou scoren. De speler van FVV heeft vervolgens in het lege doel geschoten, maar hij daarbij gevallen.

Bij de valpartij heeft de speler van FVV zijn linkerbeen zwaar geblesseerd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij meerdere keren is geopereerd. Uiteindelijk is zijn linker onderbeen geamputeerd. De scheidsrechter heeft de wedstrijd na de blessure gestaakt. Hij heeft de actie van de spelers van VV Muntdam niet bestraft met een gele of rode kaart. Een toeschouwer heeft de wedstrijd op video vastgelegd. Op deze opname was ook te zien hoe de speler van FVV geblesseerd is geraakt.

De speler heeft de speler van VV Muntdam en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar (Vivat) aansprakelijk gesteld voor zijn letsel.

Het oordeel van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de veroorzaker

Het hof en de Hoge Raad oordeelden dat het slachtoffer de vordering onvoldoende had onderbouwd.[2] Het slachtoffer had niet aangetoond dat de overtreding zo ernstig was dat deze een rode kaart rechtvaardigde vanwege “buitensporige inzet” of “ernstig gemeen spel”. De actie was niet zo buitensporig dat deze viel buiten de kaders van wat deelnemers van een voetbalwedstrijd in redelijkheid mogen verwachten.

Geen aansprakelijkheid voor de speler die de sliding maakte waarbij het slachtoffer ernstig gewond is geraakt.

Heeft u letsel opgelopen tijdens een sport en spelsituatie?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten op 070-223 00 58.

 

[1] Deze cijfers blijken uit het rapport ‘Blessures door veldvoetbal. Blessurecijfers 2017’ van VeiligheidNL, p. 5 en 7, beschikbaar via: file:///G:/Downloads/Cijferrapportage%20Veldvoetbalblessures%202017%20(1).pdf.

[2] Parket bij de Hoge Raad, 15 januari 2021,ECLI:NL:PHR:2021:40.

Meer weten?

Neem contact met ons op