Letsel opgelopen tijdens een bedrijfsuitje, wat nu?

Anita Hanegraaf

23 november 2023

Binnenkort staat er voor u weer een bedrijfsuitje op de planning, gezellig met uw collega’s op stap. Maar wat als u tijdens het bedrijfsuitje letselschade oploopt? Is de werkgever dan aansprakelijk voor de letselschade die u als werknemer heeft opgelopen? Novi legt het uit.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Een werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval, maar niet altijd. Er is sprake van een bedrijfsongeval op het moment dat er tijdens het werk een ongeluk gebeurt, waardoor de werknemer letsel oploopt.

De werkgever heeft een zogeheten ‘zorgplicht’ ten opzichte van zijn werknemers. Deze ‘zorgplicht’ is neergelegd in lid 1 van artikel 7:658 BW. De zorgplicht omvat het waarborgen van de veiligheid van de werknemer, zodat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. In geval van een bedrijfsongeval biedt art. 7:658 BW dus een mogelijke grondslag om de werkgever aansprakelijk te stellen. Maar biedt het artikel ook een mogelijke grondslag voor een ongeval tijdens een bedrijfsuitje?

Aansprakelijkheid van de werkgever voor ongevallen tijdens bedrijfsuitje

Een werkgever kan op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Hierbij spelen verschillende omstandigheden een rol. In de rechtspraak zien we bijvoorbeeld dat voor vaststelling van de aansprakelijkheid van de werkgever mee kan spelen dat het bedrijfsuitje verplicht was, of dat er een sociale druk bestond om deel te nemen.

Een bedrijfsuitje is echter meestal niet tijdens werktijd en ook niet op de werkvloer, en er worden vaak geen werkzaamheden uitgeoefend. Daardoor kan het op het eerste gezicht lastig lijken om de werkgever aansprakelijk te stellen op grond van artikel 7:658 BW. Echter, de omstandigheid dat het bedrijfsuitje niet plaatsvond op de werkvloer hoeft bijvoorbeeld niet aan de aansprakelijkheid van de werkgever in de weg te staan. Het begrip ‘arbeidsplaats’ in art. 7:658 lid 1 BW kan namelijk volgens de Hoge Raad ruim worden omschreven.

Toch blijkt het vaak lastig om de werkgever in deze gevallen op grond van art. 7:658 BW aansprakelijk te stellen. Indien 7:658 BW niet toereikend genoeg is, kan de werkgever mogelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van goed werkgeverschap.

Aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is neergelegd in art. 7:611 BW. Op basis van dit artikel is de werkgever verplicht om zich als een goede werkgever te gedragen. Deze verplichting geldt zowel op de werkvloer, als buiten de werkvloer en dus ook tijdens bedrijfsuitjes. Zo heeft een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert waarbij er een specifiek risico op schade bestaat voor de deelnemende werknemers, de verantwoordelijkheid om passende zorg te dragen om deze schade te voorkomen. Denk hierbij aan het treffen van passende veiligheids- en instructiemaatregelen.

Voorbeeld

Een voorbeeld uit de rechtspraak: een werkgever organiseerde voor haar werknemers een rolschaatsworkshop in de hal van het bedrijfspand. De hal van het bedrijfspand heeft een marmeren vloer, welke dus glad en hard is. Een werknemer trok de rolschaatsen aan, kwam vervolgens ten val en brak haar pols. Is de werkgever aansprakelijk?

De Hoge Raad neemt verschillende omstandigheden in aanmerking. Zo oordeelde de Hoge Raad dat het rolschaatsen op een marmeren vloer (zonder voldoende houvast) een risicovolle bezigheid is. Ook had de werkgever geen beschermingsmiddelen, zoals knie- en polsbeschermers, ter beschikking gesteld en was er geen rolschaatsinstructie gegeven.

De Hoge Raad stelt dat de gedragingen van de werkgever in strijd zijn met wat van een goed werkgever mag worden verwacht. De werkgever had niet voldoende gedaan om haar werknemers te beschermen tegen het gevaar van vallen tijdens de workshop. De werkgever is dan ook aansprakelijk op grond van art. 7:611 BW.

Wat te doen bij letselschade tijdens een bedrijfsuitje?

Het is dus afhankelijk van de situatie of de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld tijdens een bedrijfsuitje en op welke grond de werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Door deze verschillende situaties kan het complex zijn om dit zelf op te lossen.

Wij begrijpen als geen ander dat je in deze situaties te maken hebt met een werkrelatie met je werkgever, die je ook niet wilt verslechteren. Neem daarom gerust contact op via [email protected] of 070-223 00 58 en kom in gesprek met één van onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op