Letsel na omvallen boom, wie is aansprakelijk?

Nadine Sonnevelt

29 april 2021

In augustus 2019 gebeurde er een tragisch ongeluk. Vader en dochter besloten samen te gaan fietsen in de omgeving van Linschoten. Zij fietsen langs monumentale boerderijen, grasland en bossen. Tijdens het fietsen ging het steeds harder waaien, vlagen van windkracht 6 meldt het KNMI die dag. Plotseling klonk er een verschrikkelijk geluid, een boom naast de weg stond op breken. De boom sloeg neer en stortte recht op de vader. De vader is door de klap van de boom overleden. Wie is aansprakelijk?

Van wie was de boom? Hoe kon die ineens omvallen? Is er iemand aansprakelijk voor het letsel?

In dit geval was de eigenaar van de betreffende boom een particuliere organisatie – Stichting Behoud Landgoed Linschoten.

De familie heeft de Stichting aansprakelijk gesteld.

Op verzoek van de familie en met instemming van de verzekeraar van de boomeigenaar, is er onderzoek gedaan naar de boom door een boomdeskundige. De conclusie was duidelijk: een bekwame controleur had met hamerkloppen en een prikpen eenvoudig kunnen constateren dat de boom al minstens 5 of misschien al wel 10 jaar niet meer gezond was.

Na voornoemd onderzoek en diverse deskundigenberichten is de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de Stichting erkend.

Juridisch kader

Wanneer je schade oploopt na een ongeval met een boom worden de criteria uit het zogenoemde Kelderluik-arrest toegepast. In het Kelderluik-arrest had een medewerker van een café een kelderluik open laten staan. Een bezoeker van het café viel in het luik en liep lichamelijk letsel op.

De Hoge Raad formuleerde 4 criteria die van belang zijn bij de beoordeling van de onrechtmatige daad:

(1) hoe waarschijnlijk is het dat iemand niet oplet of niet voorzichtig is?

(2) hoe groot is de kans dat door het niet opletten/niet voorzichtig zijn, een ongeval ontstaat?

(3) hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

(4) hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen?

Terug naar de boom

Bij een ongeval met een boom zal het slachtoffer dat schade door een boom heeft opgelopen moeten bewijzen dat de eigenaar van de boom niet heeft voldaan aan de zorgplicht (daarbij hoort ook een onderzoeksplicht). Alleen wanneer er sprake is van verwijtbare nalatigheid van de eigenaar van de boom kun je namelijk schade verhalen.

Wanneer je schade oploopt door een boom, maar ook in geval van andere zaken, is het verstandig om direct veel foto’s te maken van de betreffende boom. Dit kan als belangrijk bewijsmateriaal dienen, vooral in het geval de betreffende boom na het ongeval weg wordt gehaald.

Heeft u letsel opgelopen en is iemand anders aansprakelijk?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten op 070-223 00 58. Een eerste intake is gratis.

Meer weten?

Neem contact met ons op