Letsel door een hond of dier. Wie is aansprakelijk?

Anita Hanegraaf

28 januari 2021

Stel, je rijdt met de fiets op een fietspad. Plotseling steekt een loslopende hond over. Jij ziet dit te laat, probeert te remmen, maar helaas. Je komt ten val. Je loopt letsel op door het ongeval. Kun je jouw letselschade verhalen op de eigenaar van de hond?

De bezitter van een hond is aansprakelijk voor het letsel

Om gelijk een antwoord op de vraag te geven: Ja, in beginsel wel. De wetgever heeft op mensen die een dier bezitten een risicoaansprakelijkheid gevestigd (art. 6:179 BW). Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de schade die door jouw dier wordt veroorzaakt. Het gaat kort gezegd om schade die door de eigen energie van het dier wordt veroorzaakt. In dit geval loopt de hond los en steekt uit eigen energie een fietspad over. De bezitter van de hond is daarom aansprakelijk.

De wetgever heeft een ontspanningsroute in de wet verwerkt

De zin die als ontsnappingsroute is ingebouwd luidt: “tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad”.

Het gaat er in dit geval om of er sprake was van controle op het dier op het tijdstip van het ontstaan van de schade. Denk hierbij aan een waakhond die een inbreker aanvalt. De bezitter is dan niet per definitie aansprakelijk. Een beroep op noodweer zou namelijk slagen als hij controle zou hebben gehad over het dier.

Heeft u letsel door een ongeluk met een hond?

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van dieren? Neem dan contact op met één van de letselschadeadvocaten van Novi Letselschade Advocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op