Het Waarborgfonds Motorverkeer: recht op schadevergoeding bij ‘onbekende’ dader?

Nadine Sonnevelt

27 januari 2022

Het Waarborgfonds Motorverkeer (hierna: ‘het Waarborgfonds’) is een vangnet voor schade die is ontstaan door een aanrijding waar de dader onbekend van is gebleven. Wat moet je bewijzen voor een claim richting het Waarborgfonds?

Wij bespreken deze vraag aan de hand van een concreet voorbeeld uit de rechtspraak.

Het ongeluk met een onbekende dader  

Een man krijgt op 6 november 2019 een verkeersongeval op de A4. Hij stelt dat hij hierbij twee keer is aangereden door twee verschillende vrachtwagens.

De eerste vrachtwagen heeft de auto van de man aan de linker achterkant geraakt. Daardoor is de auto gaan draaien waardoor de auto op de andere rijbaan belandde. De auto werd vervolgens aangereden door de tweede vrachtwagen.

Volgens de man is de vrachtwagen die hem de eerste keer heeft aangereden, doorgereden. Het slachtoffer heeft de bestuurder niet gezien.

Is een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk bij aansprakelijkheid van een ‘onbekende’ vrachtwagen? 

De man vindt de vrachtwagen die hem als eerste aanreed aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door beide aanrijdingen.

Er waren geen gegevens bekend van de eerste vrachtwagen. De man deed daarom een beroep op het Waarborgfonds Motorvoertuigen. Op grond van artikel 25 lid 1 sub a Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen kan een benadeelde een beroep doen op het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds heeft aansprakelijkheid afgewezen. Volgens het Waarborgfonds is niet vast komen te staan dat de eerste aanrijding met de onbekende vrachtwagen heeft plaatsgevonden. Er zijn geen getuigen die de eerste aanrijding hebben gezien. De schade-expert stelde daarbij vast dat uit de schade blijkt dat er sprake was van 1 aanrijding met 1 voertuig én 1 aangrijppunt.

Het slachtoffer is het niet eens met de afwijzing en start een procedure bij de rechter tegen het Waarborgfonds.

Hoe oordeelde de rechter?

Om schade te kunnen verhalen bij het Waarborgfonds bij een onbekende dader, moet vast staan dat:

  1. een onbekend gebleven persoon betrokken was bij het verkeersongeval en dat
  2. deze onbekend gebleven persoon aansprakelijk is voor de schade door het verkeersongeval.

De rechter oordeelde dat op basis van de aanwezige informatie niet is komen vast te staan dat een onbekend gebleven persoon betrokken is geweest bij het verkeersongeval op 6 november 2019.

De rechtbank constateerde ook dat de toedracht, en daarmee de aansprakelijkheid van de bestuurder, niet meer kan worden vastgesteld.

De vordering van het slachtoffer om zijn schade te verhalen op het Waarborgfonds is door de rechter afgewezen.

Wilt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer?

Neem voor een gratis intake vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op