Een causaal verband in de complexe wereld van letselschade

Anita Hanegraaf

31 oktober 2023

Tijdens letselschadezaken kan de term ‘causaal verband’ nog wel eens zorgen voor discussie. Het is soms lastig te beoordelen of er wel een verband is tussen het ongeval en de letselschade die daarbij komt kijken. Het is daarom van belang om goed inzicht te hebben in wat nou precies een causaal verband is. Novi legt het uit.

Wat is een causaal verband?

Een causaal verband is kort gezegd de relatie tussen oorzaak én gevolg. Een gebeurtenis is het directe gevolg van een andere gebeurtenis. Er moet in de letselschade dus een verband worden aangetoond tussen het schadeveroorzakende incident en de letselschade die hierdoor is ontstaan.

Een voorbeeld zonder juridische context

Laten we eerst even een wat makkelijker voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld: overmatig alcoholgebruik kan leiden tot verschillende vormen van leverziekte. Oftewel oorzaak (overmatig alcoholgebruik) en gevolg (leverziekte).

Een voorbeeld met juridische context

Stel dat een autobestuurder dronken achter het stuur kruipt, een verkeersongeval veroorzaakt en daardoor iemand anders ernstig letsel toebrengt.

De oorzaak: het overtreden van een verkeersregel en het veroorzaken van een ongeval

Het gevolg: ernstig letsel door de aanrijding.

Het letsel staat in dat geval in een causale relatie met de aanrijding, omdat zonder aanrijding het letsel niet zou zijn opgelopen.

Waarom de term causaal verband een cruciale rol speelt in letselschadezaken

Met een causaal verband kan de directe relatie tussen een specifieke gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende letselschade worden aangeduid. De relatie tussen de schade en de schadeveroorzakende gebeurtenis is essentieel. Zonder causale relatie bestaat er geen aansprakelijkheid en is het niet mogelijk om de schade op een andere partij te verhalen.

Hoe toon ik het causaal verband aan?

Er dient dus een duidelijk causaal verband te bestaan tussen de aansprakelijke gebeurtenis en de (letsel)schade die is ontstaan. Naast dat aangetoond moet worden dat het letsel in relatie staat met de aansprakelijke gebeurtenis, zal ook aangetoond moeten worden dat de schade die daaruit voortvloeit in relatie staat met het ongeval.

De causale relatie tussen het letsel en het ongeval kan aangetoond worden door medische informatie van behandelaren die gezien zijn na het ongeval. De causale relatie van de schade en het ongeval, kan worden aangetoond door bijvoorbeeld de facturen, verklaringen van derden, loonstroken etc.

In sommige gevallen levert het bewijs van het causaal verband geen problemen op. In sommige gevallen echter wel. In dat geval bekijken wij graag met u naar de mogelijkheden om het causaal verband tussen bijvoorbeeld het letsel of de schade die daaruit voortvloeit en het ongeval aan te tonen. Mogelijk kan het bewijsprobleem opgelost worden met een medisch advies, een expertiseonderzoek of een getuigenverhoor.

Heeft u letselschade opgelopen en bestaat er discussie over de causale relatie van  het ongeval en het letsel? 

Neem dan contact op met Novi Letselschade Advocaten. Wij luisteren en adviseren u graag. Zo krijgt u de vergoeding waar u recht op heeft.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op