Is de gemeente aansprakelijk voor het uitglijden op een brug door gladheid?

Anita Hanegraaf

13 februari 2021

Het KNMI gaf de afgelopen week code rood en code oranje af voor het hele land vanwege gladheid. Hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid vanwege uitglijden door gladheid op de weg? Wie kun je aanspreken, de gemeente?

Op 22 november 2016 deed de rechtbank Den Haag uitspraak in een zaak waarbij er een voetganger over een voetgangersbrug wandelde aan de Scheveningse boulevard. Aan beide kanten van de brug bevinden zich stalen afscheidingen (een ‘geleiderand’).

De voetganger verliet voortijdig de brug waarbij hij op de stalen geleiderand is gestapt en vanaf daar op de boulevard wilde stappen. Op de geleiderand lag een ijslaag waardoor de voetganger is uitgeleden en is gevallen.

Door de valpartij heeft de voetganger zijn spaakbeen gebroken, zijn enkel gebroken en zijn enkelbanden gescheurd.

Is de Gemeente aansprakelijk?

De brug valt onder de openbare weg en valt onder het beheer van de Gemeente. De voetganger heeft de Gemeente aansprakelijk gesteld op 2 gronden:

(1) de Gemeente is als wegbeheerder (risico)aansprakelijk op grond van artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek voor de gebrekkige weg, en

(2) de Gemeente is tevens op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk omdat de gemeente er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de brug in goede staat verkeerde.

IJzel of sneeuw op het wegdek is geen gebrek van de weg

Door de Hoge Raad (HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2202, NJ 2002/465) is bepaald dat de aanwezigheid van ijzel of sneeuw op het wegdek waarvoor gladheid wordt veroorzaakt, niet als gebrek kan worden aangemerkt in de zin van artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek.

De Gemeente was dus niet aansprakelijk op grond van de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:174 BW.

Heeft de Gemeente haar algemene zorgplicht geschonden (art. 6:162 BW)? 

Is de Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk op grond van haar algemene zorgplicht voor de veiligheid van weggebruikers (artikel 6:162 BW)? Het slachtoffer vond van wel omdat de inrichting van de voetgangersbrug niet veilig was. De brug had ook geen antisliplaag op de geleideranden en de gemeente had geen waarschuwingsborden neergezet vanwege de gladheid.

De rechter oordeelde dat de brug niet gevaarzettend was. De geleiderand waarop de voetganger door de ijslaag was uitgegleden, behoorde niet tot het loopdek van de brug.

De Gemeente had geen extra veiligheidsmaatregelen behoeven te treffen. Het plaatsen van een antisliplaag op de geleiderand zou juist averechts kunnen werken, oordeelde de rechter. Daarmee zou de Gemeente immers het signaal afgeven dat de geleideranden wel onderdeel waren van het loopdek, wat juist niet de bedoeling is.

Tot slot oordeelde de rechter dat de voetganger die op een afwijkende manier – via de geleiderand – de brug wilde verlaten de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht had moeten nemen.

In deze zaak kreeg de slachtoffer zijn schade niet vergoed van de Gemeente.

Heeft u hulp nodig? 

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten wie u hiervoor kunt aanspreken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Novi Letselschade Advocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op