Brandwonden door hete koffie in het vliegtuig, wat nu?

Anita Hanegraaf

21 augustus 2021

Het is zomer in Nederland! Helaas geen zomerse temperaturen waardoor sommige mensen er nu misschien voor kiezen om met het vliegtuig naar een zonnige bestemming te vliegen. Een vlucht is niet altijd zonder risico’s…

Meisje loopt brandwonden op door hete koffie in het vliegtuig

In 2015 vloog een meisje van 6 jaar samen met haar vader met het vliegtuig van Mallorca naar Wenen. De vader kreeg koffie geserveerd die op het uitklaptafeltje voor hem werd neergezet. De koffie viel om. Waarschijnlijk door een kapot uitklaptafeltje. De koffie kwam op de benen en borstkas van het meisje terecht. Het meisje liep tweedegraads brandwonden op.

De familie van het meisje heeft een schadevordering van € 8.500 ingediend bij de vliegmaatschappij.

Voor deze situatie is het Verdrag van Montreal van toepassing. Dit Verdrag regelt de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder bij internationaal luchtvervoer.

Artikel 17 lid 1 van het Verdrag van Montreal bepaalt:

De vervoerder is aansprakelijk voor schade die wordt geleden in geval van dood of lichamelijk letsel van een passagier, op grond van het enkele feit dat het ongeval dat de dood of het letsel heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens enige handeling verband houdende met het aan boord gaan of het verlaten van het luchtvaartuig.”

De luchtvaartmaatschappij wees de aansprakelijkheid af omdat er geen sprake zou zijn van een “vliegongeluk”. Het feit dat de koffiebeker is omgevallen is niet het gevolg van een plotseling onverwachte gebeurtenis, en dus geen “typisch luchtvaartrisico”.

Op 15 december 2015 heeft de rechtbank in Oostenrijk de schadevordering van het meisje en haar ouders toegewezen.

De luchtvaarmaatschappij was het niet eens met deze uitspraak en is in beroep gegaan bij de hoogste rechtelijke instantie in Oostenrijk. Daar wordt de vordering alsnog afgewezen omdat er geen sprake was van een typisch luchtvaartrisico.

Het meisje ging tegen de afwijzende uitspraak in cassatie. Het Gerechtshof in Oostenrijk vraagt het Europese Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing.

Het Europees Hof oordeelt dat de vliegmaatschappij aansprakelijk is, tenzij..

Het Europees Hof concludeert dat je het begrip ‘ongeval’ in het Verdrag van Montreal zo uit moet leggen dat ook onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenissen eronder vallen. De aansprakelijkheid ligt in eerste instantie bij de vliegtuigmaatschappij, tenzij kan worden aangetoond dat de passagier medeverantwoordelijk is voor het incident.

Of het uitklaptafeltje wel of niet kapot was, of dat de trillingen ervoor hebben gezorgd dat het bekertje is omgevallen, maakt volgens het Europees Hof niet uit. Of de verwondingen het gevolg zijn van een “typisch luchtvaartrisico” hoeft niet te worden onderzocht.

Het meisje kreeg haar schade alsnog vergoed.

Heeft u letsel opgelopen tijdens uw vlucht?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten op 070-223 00 58.

Meer weten?

Neem contact met ons op