Bedrijfsongeval door val van trap

Nadine Sonnevelt

17 februari 2023

Een werknemer van Connexxion overkomt een bedrijfsongeval door een val van de trap. In dit artikel bespreken wij de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De situatie van het bedrijfsongeval

Het ongeval vond plaats op het busstation in Amstelveel. De trap bevond zich van het pauzelokaal naar de toiletten. De werknemer liep letsel op door de val van de trap. Hij stelt zijn werkgever Connexxion aansprakelijk voor de letselschade.

De werknemer en werkgever komen samen niet tot een oplossing. Er wordt een procedure bij de rechter gestart.

De werknemer stelt dat de trap nat en glas was en dat Connexxion niet aan haar zorgplicht als werkgever heeft voldaan. Meerdere getuigen hebben ook verklaard dat de trap schoongemaakt en nat was op de bewuste dag van het ongeval.

Connexxion stelt dat de betreffende trap níet nat en glad was. De trap zou helemaal niet zijn schoongemaakt op de bewuste dag. Alleen de toiletruimte en de hal tussen de toiletruimte en de trap waren schoongemaakt. Hierbij zijn klamvochtige moppen gebruikt en lag er een droogloopmat in de hal. Connexxion stelt verder dat ook al zou de trap nat zijn geweest, de trap is voorzien van rubberen noppen. Ook is er een trapleuning aanwezig. Connexxion heeft foto’s van de hal en de trap overhandigd.

Wat is het oordeel van het hof over het bedrijfsongeval?

De kantonrechter oordeelde dat Connexxion niet aansprakelijk was de schade door de val van de trap. Connexxion was geslaagd in het bewijs en had aan haar zorgplicht als werkgever voldaan.

De werknemer is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep.

De casus wordt voorgelegd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Met succes! Het hof is het niet eens met de beslissing van de kantonrechter.

Het bewijs dat Connexxion inbracht is onvoldoende, zo oordeelde het hof. Niet is vast komen te staan dat de trap nat was. Connexxion heeft bijvoorbeeld geen schoonmaakrooster kunnen laten zien waaruit blijkt dat op de dag van het ongeval de trap niet was schoongemaakt. Ook is er geen logboek aanwezig waaruit blijkt wat er wél is schoongemaakt die dag. Ook is er geen rapport opgemaakt direct na het ongeval. De werkgever heeft bovendien geen melding gedaan van het ongeval bij de Arbeidsinspectie, terwijl dit wel had gemoeten.

Kortom, de exacte toedracht van het ongeval komt niet vast te staan. Dit ligt in de risicosfeer van de werkgever. Daarom concludeert het hof dat Connexxion aansprakelijk is. Zij is tekortgeschoten in haar zorgplicht van artikel 7:658 BW. Connexxion is gehouden de schade van de werknemer te betalen die hij lijdt door de val van de trap.

Hulp nodig?

Heeft u te maken gehad met een ongeluk op het werk en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Belt u dan 070-223 00 58 voor een vrijblijvende (telefonische) intake met een van onze letselschadeadvocaten. Wij helpen u graag!

 

Meer weten?

Neem contact met ons op