Arbeidsongevallen en de rol van de Inspectie SZW

Anita Hanegraaf

23 maart 2021

In Qatar worden volop voorbereidingen getroffen voor het WK. Veel arbeidsmigranten zijn in Qatar aan het werk in de bouw. Recent is gebleken dat er inmiddels al 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen.

In Nederland moeten werkgevers voldoen aan strenge arbeidsvoorschriften om de veiligheid van werknemers zoveel mogelijk te garanderen. Helaas komen ook in Nederland nog veel arbeidsongevallen voor. In 2019 werden 4.474 arbeidsongevallen gemeld bij de Inspectie SZW. In 2019 werden er 69 ongevallen met een dodelijke afloop gemeld.

De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vinden in Nederland ook nog plaats in de bouw. Ook de meest dodelijke slachtoffers vielen in 2019 in de bouw. Wat is de rol van de Inspectie SZW en welke verplichtingen rusten er op een werkgever nadat een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden?

Ernstige arbeidsongevallen en/of arbeidsomstandigheden melden bij de Inspectie SZW

Ernstige arbeidsongevallen moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Een werkgever is verplicht een arbeidsongeval te melden als er sprake is van een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname of blijvend.

Wordt een ongeval niet direct gemeld? Dan schendt de werkgever de Arbeidsomstandighedenwet en loopt de werkgever het risico op een forse boete.

Onderzoek naar het ongeval door de Inspectie SZW

Op basis van alle informatie beslist de Inspectie SZW of er een onderzoek nodig is of dat er maatregelen opgelegd kunnen worden. Zowel de werkgever en een slachtoffer worden hiervan op de hoogte gebracht.

Als er besloten wordt om een onderzoek in te stellen, moet de plaats van het ongeval ongewijzigd blijven tot de komst van de inspecteur. De inspecteur onderzoekt de locatie van het ongeval. Er worden foto’s gemaakt en er wordt bewijs verzameld. Er worden getuigen gehoord en de inspecteur zal documentenonderzoek verrichten. Medewerking aan het onderzoek is verplicht! In ernstige gevaarlijke situaties, kan een inspecteur het werk per direct stilleggen.

Een boete bij overtreding van wettelijke voorschriften

Na het afronden van het onderzoek, stelt de inspecteur een rapport op. In het rapport neemt de inspecteur zijn bevindingen op. Bij een overtreding van wettelijke voorschriften kan een boete worden opgelegd. Een boete van de Inspectie SZW staat los van de juridische aansprakelijkheid van een werkgever ten opzichte van een werknemer. Maar, het is wel een belangrijke indicatie dat er mogelijk sprake is van een zorgplichtschending van een werkgever.

Letsel door een arbeidsongeval?

Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Wij kunnen u helpen om uw schade te verhalen. Neem vrijblijvend contact met een van onze letselschade advocaten op via 070-223 00 58.

Meer weten?

Neem contact met ons op