Arbeidsongevallen en alledaagse risico’s. Geen maatregelen nodig voor alledaagse risico’s.

Anita Hanegraaf

27 januari 2021

Een werknemer valt in een slooppand van de trap. Het gaat om een smalle korte trap. De trap was met vloerbedekking bekleed en er zou een gevaarlijke bocht in de trap zitten. De werknemer vindt dat zijn werkgever zijn letselschade moet betalen. Hij stelt de werkgever daarom voor het arbeidsongeval aansprakelijk. Hoe ver moet een werkgever gaan in het beschermen van zijn werknemers tegen letsel?

De zorgplicht van een werkgever bij arbeidsongevallen

Een werkgever kan een werknemer aanwijzingen geven hoe en waar een hij zijn werkzaamheden moet uitoefenen. De werkgever is daardoor gehouden om de werknemer zo goed als mogelijk te beschermen tegen letsel. Wat er van een werkgever verwacht mag worden hangt af van de omstandigheden van het geval. Uit veel uitspraken van rechters blijkt dat de zorgplicht van een werkgever ver rijkt. Een werkgever Een werkgever moet daarom in veel gevallen de letselschade van zijn werknemer betalen.

Maar, voor alledaagse risico’s hoeft een werkgever geen maatregelen te treffen

Het risico dat in dit geval is verwezenlijkt, namelijk: het vallen van een trap, wordt door het hof als een alledaags risico gezien. Ook als de werkgever alle risico’s in kaart zou hebben gebracht bij het uitvoeren van het werk op de plaats van het ongeluk, zou het vallen van een trap niet als risico zijn ingeschat. Er zouden dan geen nadere instructies worden opgesteld en dus ook geen extra maatregelen worden genomen. Het hof komt daarom tot de conclusie dat uit de toedracht van het ongeval niet af te leiden valt dat er onvoldoende of ondeugdelijke instructies zijn gegeven waardoor werkzaamheden op een gevaarlijke manier zijn uitgevoerd. Het hof meent dat het gaat om een alledaags risico. De werkgever wordt niet aansprakelijk gehouden voor het ongeluk op het werk.

Heeft u een ongeluk op de werkvloer gehad?

Bel voor meer informatie over een arbeidsongeval met een van de letselschadeadvocaten van Novi Letselschade Advocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op