Ajax vs. Nouri. De aansprakelijkheid van Ajax als werkgever.

Nadine Sonnevelt

4 maart 2021

In 2017 zakte Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar door een hartstilstand. De medische staf, waaronder de sportarts van Ajax waren minutenlang met Nouri bezig. Zij legden hem eerst in een stabiele zijligging. Er werd kostbare tijd verloren door bezig te zijn met zijn tong. Diverse artsen bekeken achteraf de beelden van de wedstrijd en zeiden “er had meteen gereanimeerd moeten worden”.

De familie van Nouri heeft Ajax aansprakelijk gesteld.

Pas een jaar na de gebeurtenis heeft Ajax de aansprakelijkheid erkend. In eerste instantie meenden zij dat de artsen adequaat hadden gehandeld.

Inmiddels staat vast dat de artsen die Nouri behandelden op het veld niet adequaat hebben gehandeld. Hij is te laat gereanimeerd. Hierdoor ontstaat een zuurstof tekort in de hersenen en heeft dit ernstig hersenletsel tot gevolg. Hadden de artsen wel adequaat en zorgvuldig gehandeld? Dan was de uitkomst voor Nouri (mogelijk) beter geweest.

Betreft deze zaak een klassieke werkgeversaansprakelijkheid?

Ajax is werkgever van Nouri. Zodra dat vaststaat, dan maakt het niet uit dat Ajax een topclub in de eredivisie is.

Op een werkgever rust een zorgplicht ten opzichte van de werknemers. De werkomgeving en de werkmiddelen moeten veilig zijn. Een werknemer moet namelijk altijd in een veilig omgeving zijn werk kunnen doen.

De bewijslast van de werknemer

De werknemer moet bewijzen dat er letsel is opgelopen tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk. Meestal is dit vrij eenvoudig. Zodra dat vaststaat, draait de bewijslast om naar de werkgever.

De bewijslast van de werkgever

Een werkgever is niet aansprakelijk als hij kan bewijzen aan zijn veiligheidsverplichtingen te hebben voldaan. Daar slaagt een werkgever vaak niet in. Er geldt daarnaast een alles-of-niets-systeem. De werkgever is of 100% aansprakelijk, of helemaal niet.

De zaak Nouri is wel een unieke zaak

Het gaat natuurlijk om een topvoetballer van een topclub. Er zijn dan ook andere regels van belang: zoals bijvoorbeeld de regels van de vereniging, de KNVB, de UEFA en VIVA-regelementen. De sportcontext is van belang.

Is het Ajax te verwijten dat Nouri een hartstilstand kreeg?

Een lichamelijk gebrek vormt geen beletsel om iemand aansprakelijk te stellen. In de zaak Nouri ging het om de medische behandeling op het veld. Die was niet zorgvuldig. Daardoor is het letsel van Nouri ernstiger dan het zou zijn geweest als de artsen hem wel zorgvuldig hadden behandeld (dit blijkt uit krantenberichten). Van Ajax als professioneel partij met spelers op het veld van zeer hoge waarde, mag meer verwacht worden wat medische behandeling betreft dan van bijvoorbeeld een amateurclub. Naar onze mening is het terecht dat Ajax als werkgever aansprakelijkheid heeft erkend.

Als aansprakelijkheid vaststaat, moet vervolgens de schade worden berekend. Ajax en de familie van Nouri komen hier samen niet uit. De familie van Nouri heeft een verzoek tot arbitrage ingediend bij de KNVB.  Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder inschakeling van een rechter. Deskundigen (arbiters) beslissen over het conflict.

Het college van arbiters van de KNVB is een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden met juridische kennis, maar ook leden met kennis en ervaring in de voetballerij.

Wij hopen op een goed verloop van de arbitragezaak en een goede uitkomst voor de familie van Nouri na deze vreselijke gebeurtenis. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst en zullen de zaak volgen.

Meer weten over werkgeversaansprakelijkheid?

Heeft u vragen over het aansprakelijk stellen van de werkgever? Heeft u letsel tijdens uw werk opgelopen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op