Affectieschade: wat is het? wie heeft er recht op? en wanneer?

Nadine Sonnevelt

6 oktober 2021

De Wet vergoeding affectieschade is per 1 januari 2019 in werking getreden. Als naasten van een slachtoffer heb je recht op vergoeding van affectieschade als het ongeval op of ná 1 januari 2019 plaatsvond.

Affectieschade is een vorm van smartengeld maar niet van het slachtoffer zelf maar van naasten van het slachtoffer. Het smartengeld is bedoeld om het letsel en de gevolgen van het slachtoffer, zoals de pijn, het verdriet en het leed te compenseren. Daarnaast is het smartengeld bedoeld als een vorm van genoegdoening en erkenning.

Het slachtoffer moet door de schuld van een ander ernstig en blijvend letsel zijn toegebracht of door een ander zijn overleden. Affectieschade is een schadevergoeding voor naasten van het slachtoffer die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelt of deelde.

Affectieschade bij blijvend en ernstig letsel. Wanneer is er sprake van blijvend en ernstig letsel?

In de toelichting op de wet staat dat er in ieder geval sprake van ernstig en blijvend letsel, indien dit leidt tot een functieverlies van het lichaam van 70% of meer. Er kan ook sprake zijn van ernstig en blijvend letsel, als de lichamelijke component van het letsel minder ernstig is. Zo kan bijvoorbeeld hersenletsel dat leidt tot ernstige karakter- en gedragsveranderingen van het slachtoffer grote gevolgen hebben voor de naasten. Dit geldt ook voor letsel dat leidt tot het verlies of een ernstige verstoring van lichamelijk contact, zoals derdegraadsbrandwonden over grote delen van het lichaam of (mentaal) letsel dat ertoe leidt dat iemand onmogelijk nog voor zichzelf kan zorgen

Voor de vergoeding van affectieschade gelden de volgende vaste bedragen:

ernstig blijvend letsel overlijden ernstig blijvend letsel door misdrijf Overlijden door misdrijf
Echtgenoten & geregistreerde partners € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Levensgezellen € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Minderjarige kinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Pleegkinderen en ouders € 15.000 17.500 € 17.500 € 20.000
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
Zorg in gezinsverband € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Overige nauwe persoonlijke relaties € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

De vergoedingen kunnen lager zijn, als er bijvoorbeeld sprake is van eigen schuld van het slachtoffer. Bij overtredingen gelden (lagere) bedragen.

Vraagt u zich af of u recht heeft op affectieschade?

Neem dan gratis contact op met de advocaten van Novi Letselschade Advocaten. Wij helpen u graag.

Meer weten?

Neem contact met ons op