De aansprakelijkheid van een ouder als het minderjarige kind van 14 jaar betrokken was bij rekken tegen de avondklok.

Anita Hanegraaf

21 februari 2021

Het was nogal onrustig in Nederland nadat de avondklok werd ingesteld om de besmettingen van corona terug te dringen. Bij rellen tegen de avondklok raakten in Zwolle bijvoorbeeld drie agenten gewond. Twee minderjarige jongens zijn voor bekogeling van de politie opgepakt. Ben je dan als ouder aansprakelijk? Ofwel: Kun je als ouder aangesproken worden voor het gedrag van jouw minderjarige kind van 14 of 15 jaar?

Als minderjarige kinderen van 14 en 15 jaar onrechtmatig handelen zijn de ouders aansprakelijk, tenzij

Een ouder is aansprakelijk voor een fout dit zijn of haar kind van 14 of 15 jaar maakt. Onder fout wordt verstaan: een toerekenbare onrechtmatige daad. Als ouder kun je dan alleen nog aan aansprakelijkheid ontkomen, als je kunt aantonen dat jou niet kan worden verweten dat jij de gedraging van je kind niet hebt belet. Het gaat dan specifiek om het beletten van het schadeveroorzakende gedrag van je kind.

Wat mag dan van jou als ouder verwacht worden?

Het is vrijwel altijd een afweging van alle omstandigheden van het geval. De Hoge Raad oordeelde dat van goede ouders mag worden verwacht dat zij de zorg ten opzichte van het kind in achtnemen zodat nadeel van derden kan worden voorkomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en de aard van het kind (druk, rustig, opstandig etc.), met de eisen van het dagelijks leven en met de levensomstandigheden van de ouders.

Van ouders van een 14-jarige jongen die bekend staat om zijn kwajongensstreken, mag meer begeleiding en toezicht worden geëist dan van ouders van een 14-jarige jongen die heel rustig is. Maar, uit rechtspraak blijkt dat het maar zelden voorkomt dat ouders aansprakelijk worden gehouden voor schade die hun kinderen van 14 of 15 jaar veroorzaken. De reden is vaak dat jongeren van die leeftijd al relatief zelfstandig zijn. Ouders weten niet altijd waar hun kind is en dit is ook niet ongebruikelijk.

Terug naar de minderjarige die betrokken was bij de rellen

De lijn van de rechtspraak zal in dit geval worden voorgezet. Het zal ook in dit geval een uitzondering zijn dat schade veroorzaakt door een kind van 14 of 15 jaar verhaald kan worden op de ouders. Gaat het om rellen die ontstaan na 21.00 uur, dus na het ingaan van de avondklok? Dan kan dit weleens anders zijn. Van ouders mag – zo meen ik – verwacht worden dat er toezicht wordt gehouden op het naleven van de avondklok door een minderjarige van 14 of 15 jaar. Gaat jouw kind dus na 21.00 uur de straat op terwijl de avondklok nog geldt? Dan loop je het risico dat de schade die jouw kind dan veroorzaakt op jou verhaald kan worden.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over letselschade, aansprakelijkheid of specifieke schadeposten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten. Wij helpen u graag.

Meer weten?

Neem contact met ons op