Letselschade fietsongeluk met een auto, hoe zit het met aansprakelijkheid?

Nadine Sonnevelt

14 juni 2022

Fietsers die in Nederland een ongeluk krijgen met een gemotoriseerd voertuig worden goed beschermd. De aansprakelijkheid van het motorvoertuig staat in beginsel vast. Tenzij er sprake is van overmacht of bewuste roekeloosheid.

Wanneer de bestuurder van het motorvoertuig stelt dat de fietser eigen schuld heeft aan het ongeluk, dient de bestuurder dit te bewijzen. De toedracht van het ongeluk is hierbij van belang. Slaagt de automobilist in het bewijs van eigen schuld aan de zijde van de fietser? Dan is er alsnog recht op ten minste 50% van de schadevergoeding.

Fietsongeluk met letselschade

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 21 april 2022[1] was sprake van een ongeluk tussen een fietser en een auto, waarbij de automobilist stelde dat de fietser eigen schuld had. De situatie was als volgt.

Op 20 februari 2016 is er een fietser aangereden door een auto in Eindhoven. De fietser kwam vanuit de noordelijke richting op het fietspad (zie blauwe pijl op de afbeelding), de auto reed in westelijke richting (rode pijl). Waar de fietsbaan van en de autorijbaan elkaar kruisen (bij de zwarte cirkel op onderstaande foto), heeft de automobilist de fietser aangereden. De fietser is daardoor gevallen en heeft daarbij letsel opgelopen.

De verzekeraar van de auto heeft aansprakelijkheid van het ongeluk erkend maar stelt zich op het standpunt dat zij maar 50% van de schade hoeft te vergoeden omdat er sprake is van eigen schuld van de fietser. De fietser zou tegen de rij richting voor fietsers in zijn gefietst en heeft aan de automobilist geen voorrang verleend. Bovendien was het donker, het regende en de fietser had donkere kleding aan.

De fietser is het hier niet mee eens en wil 100% van zijn schade vergoed krijgen.

Op basis van de verkeerssituatie, feiten en omstandigheden en videobeelden van de ongevalslocatie heeft de rechtbank geoordeeld dat de fietser een aanzienlijk risico heeft genomen door in het donker en in de regen, zonder dat hij goed zichtbaar was, tegen de rij richting in te fietsen en onvoldoende op te letten op het verkeer dat van rechts kwam. De fietser had het verkeer van rechts voorrang moeten verlenen en heeft daarmee een ernstige verkeersfout begaan.

De rechtbank oordeelde dat de verzekeraar van de auto niet meer dan 50% van de schade van de fietser hoeft te vergoeden. Dit percentage werkt ook door voor de kosten van de advocaat die door de fietser is ingeschakeld. De verzekeraar hoeft ook maar 50% van de buitengerechtelijke advocaatkosten te betalen en ook 50% van de advocaatkosten voor de onderhavige deelgeschilprocedure.

Slachtoffer van een fietsongeluk en hulp nodig?

Heeft u als fietser een ongeluk gehad en heeft u letselschade opgelopen? Neem dan vrijblijvend contact op met de advocaten van Novi Letselschade Advocaten. Wij helpen u graag!

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:1530

Meer weten?

Neem contact met ons op