Geen schuld aan de aanrijding. Wat kan ik doen om mijn schade te verhalen?

Anita Hanegraaf

8 juni 2021

Stel je bent betrokken bij een aanrijding waarvoor je niet schuldig bent. Hoe kun je dan je schade verhalen?

Om te bepalen wie schuldig is aan de aanrijding, zijn de verkeersregels van belang. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd. Zie het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder zetten wij de stappen uiteen die genomen moeten worden om de schade te verhalen.

Om schuld te kunnen bepalen zijn de feiten belangrijk

De eerste stap is de feiten op een rij zetten. Het is belangrijk om goed te weten wat er precies is gebeurd. Wie reed waar? Met welke snelheid werd er gereden? Welke verkeersregels en verkeerstekens gelden daar? Etc.

Belangrijke documenten om de feiten te onderbouwen

Om de feiten te onderbouwen is bijvoorbeeld het schadeaangifteformulier een belangrijk document. Vul dit formulier dus goed in samen met de tegenpartij na een aanrijding. Dit voorkomt vaak veel discussie of gedoe achteraf. Als er Politie ter plaatse is geweest, is ook het rapport van de Politie een belangrijk document. De agenten leggen vast wie partij waren bij de aanrijding en noteren ook (kort) wat er is gebeurd.

Het is verder nog verstandig om foto’s en/of video’s te maken van de auto’s en de situatie na het ongeval. Daaruit blijkt ook wie waar reed en waar het ongeluk is gebeurd. Ten slotte spelen getuigenverklaringen ook een belangrijke rol. Zorg dus dat je altijd de naam en het telefoonnummer vraagt aan de persoon die het ongeluk heeft zien gebeuren.

De volgende stap is de tegenpartij aansprakelijk stellen

De tegenpartij stel je aansprakelijk door een brief te sturen naar de tegenpartij. Auto’s, motors, scooters etc. moeten verplicht verzekerd zijn. Dat moet volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Op grond van die wet mag je de brief waarin je de tegenpartij schuldig houdt, direct sturen aan de verzekeringsmaatschappij (art. 6. WAM).

De verzekeraar moet binnen 3 maanden na de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt innemen over de schuldvraag/aansprakelijkheid. Dit blijkt uit de Gedragscode Behandeling Letselschade waar een verzekeraar aan gebonden is.

Wat als de tegenpartij niet meewerkt?

Ook als de tegenpartij, de veroorzaker van het ongeluk niet meewerkt, kun je je direct tot zijn verzekeringsmaatschappij wenden. Het is dan wel belangrijk om zoveel mogelijk onderbouwing te verzamelen (foto’s, getuigenverklaringen, schadeaangifteformulier etc). De verzekeraar zal dan op basis van alle stukken zelf een beslissing nemen over de aansprakelijkheid.

Wil de tegenpartij niet meer meewerken aan het schadeaangifteformulier en heb je onvoldoende verdere onderbouwing? Overweeg dan om aangifte te doen tegen de tegenpartij.

Indien de tegenpartij nog steeds niet meewerkt en de verzekeraar kan de aansprakelijkheid niet erkennen, dan zijn er diverse mogelijkheden. Zo kan een getuigenverhoor worden gestart. Ook een procedure om de aansprakelijkheid erkend te krijgen is mogelijk. Afhankelijk van de informatie en de stukken die beschikbaar zijn, zal met een advocaat beslist worden welke procedure dan geschikt is.

Betrokken bij een ongeluk dat niet jouw schuld is?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten. De intake is gratis. U bereikt ons op 070-223 00 58.

Meer weten?

Neem contact met ons op