Psychisch letsel; de erkenning en vergoeding van niet-zichtbaar letsel

Nadine Sonnevelt

26 June 2024

Veel mensen denken bij het woord ‘’letselschade’’ aan botbreuken of zichtbare wonden, terwijl onder letselschade ook niet-zichtbare beschadigingen vallen, zoals psychisch letsel. Ook niet zichtbaar letsel, psychisch letsel, moet erkend en vergoed worden. Zo bepaalt Art. 6:106 lid 1 sub b BW dat iemand recht heeft op een schadevergoeding als diegene in zijn persoon is aangetast. Psychisch leed valt onder aantasting van een persoon. Veel voorkomend psychisch letsel in de letselschadebranche zijn: angstklachten, posttraumatische stressstoornis (PTSS), herbelevingen, burn-out of een depressie. Deze klachten kunnen zijn ontstaan na een ernstig verkeersongeval, arbeidsongeval of een mishandeling.

De erkenning van aansprakelijkheid van psychisch letsel

Als een ander aansprakelijk is voor uw psychisch letsel, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Het is belangrijk dat er objectief door een deskundige wordt vastgesteld dat er sprake is van psychisch letsel, zoals PTSS of een burn-out. Ook een werkgever kan aansprakelijk zijn voor psychisch letsel. Van belang is dan dat er een relatie is tussen de psychische klachten en het werk en dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Om tot aansprakelijkheid te komen, is in alle gevallen van belang dat er een causaal verband is tussen het letsel en het handelen van de aansprakelijke persoon.

Verjaringstermijn voor het vergoeden van schade bij niet-zichtbaar letsel

In geval van psychische klachten begint de verjaringstermijn te lopen op het moment dat u de eerste psychische klachten als gevolg van het ongeval of de gebeurtenis ervaart, dus niet op het moment dat een medisch deskundige heeft vastgesteld dat er sprake is van een bepaalde psychische stoornis/letsel (Vgl: Gerechtshof Amsterdam, 24 november 2020).

Het is dus belangrijk dat u actie onderneemt, door bijvoorbeeld het inschakelen van een letselschadeadvocaat, vanaf het moment dat u klachten ervaart. En dus niet pas na de diagnose.

Let hierbij op. Het uitgangspunt is dat een vordering tot schadevergoeding verjaart na een periode van 5 jaar nadat u bekend bent geworden met de klachten én bekend bent met de aansprakelijke persoon. Bij verkeersongevallen geldt op grond van de WAM een afwijkende termijn van 3 jaar.

Schadeposten bij psychisch letsel

Als er aansprakelijkheid is, kunt u uw materiële en immateriële schade verhalen. De schadeposten waar u onder andere aan kan denken bij psychisch letsel zijn; smartengeld (een vergoeding van de immateriële schade), verlies van arbeidsvermogen, medische kosten (psycholoog, medicatie of eigen risico) of eventuele studievertraging. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van uw persoonlijke situatie en in hoeverre het letsel en de daarmee samenhangende beperkingen uw leven beïnvloeden.

Heeft u psychisch letsel opgelopen en wilt u dit verhalen op de aansprakelijke partij?

Neem contact met ons op via 030-249 66 44. Wij helpen u graag.

Meer weten?

Neem contact met ons op